...
Venezuela ådömt att betala miljarder till Owens-Illinois
Venezuela omstridde president Hugo Chavez fick ögonen på O-I:s fabriker och konfiskerade dem…
”Ett halvt sekel av hårt arbete togs i beslag – nu måste Venezuela ersätta oss”, säger O-I:s VD och koncernchef Al Stroucken.

Den internationella domstolen ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) i Washington har ådömt den venezuelanska staten att betala 455 miljoner US dollar (ca 4 miljarder kronor) till glaskoncernen O-I (Owens-Illinois) för att man olagligen konfiskerat O-I:s majoritetsandelar i två glastillverkningsfabriker i Venezuela.

Det var på hösten år 2010 som den dåvarande presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, gav en direkt order om att O-I:s tillverkningsenheter i städerna Los Guayos och Valera, sydväst om huvudstaden Caracas, skulle beslagtas och i fortsättningen drivas av statliga venezuelanska myndigheter. Exproprieringen var en av flera konfiskeringar av privata tillgångar, anläggningar och företag, som Hugo Chavez gav order om.

Trots O-I:s protester verkställdes konfiskeringen och sedan dess har O-I:s dotterbolag i Nederländerna, O-I European Group B.V. (OIEG), som formellt drev och var majoritetsägare i fabrikerna i Venezuela, kämpat för att få upprättelse mot venezuelanska staten.

De tre medlemmarna i ICSID-tribunalen fastslog i sin dom den 10 mars i år att Venezuela med sitt agerande brutit sina förpliktelser enligt 1991 års bilaterala investeringsavtal mellan Nederländerna och Venezuela. ICSID tillerkänner därför OIEG ett skadestånd på 372 miljoner US dollar plus ränta. Konfiskeringen skedde den 26 oktober 2010 och till dags dato uppgår räntekostnaderna till mer än 83 miljoner dollar. Venezuela ska också betala OIEG:s advokatarvoden och andra kosntader.

”Tribunalen har fastslagit att Venezuela exproprierade mycket värdefulla tillgångar, som byggts upp under ett halvsekel av hårt arbete och engagemang från O-I och dess anställda. För detta måste nu Venezuela kompensera oss”, säger O-I:s VD och koncernchef Al Stroucken och tillägger: ”Jag hoppas att fabrikerna fortsätter att gynna våra före detta anställda och det venezuelanska folket!”.

Huruvida Venezuela de facto kommer att betala skadeståndet till O-i, återstår att se. Även om internationell lag nu kräver att Venezuela betalar det ådöma beloppet, så kan Venezuela gå vidare i ärendet och försöka få tribunalens utslag ogiltigförklarat eller på annat sätt försena eller sabotera utslaget.

O-I skriver i ett pressmeddelande att om Venezuela inte uppfyller sina skyldigheter, så kommer O-I att försöka verkställa utslaget genom utmätning av venezuelanska tillgångar runt om i världen eller hitta andra alternativa sätt att få ut ersättningen.

”Bolaget kan i detta skede inte förutsäga hur mycket eller när vi slutligen kan förvänta oss att få den utdöma ersättningen”, skriver O-I i sitt meddelande.

N.B. Venezuela omstridde president Hugo Chavez avled den 5 mars 2013 efter en lång och medialt mycket uppmärksammad kamp mot cancer.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Glasförpackningar Owens-Illinois Venezuela Ekonomi Glas O-I

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK