...
Ekologiskt te packas i påsar av barriärstark bioplastfilm
Ytterpåsar av bioplastfilm med höga barriäregenskaper används nu av amerikanska teproducenten Carrington till deras sortiment under varumärket Carrington Organics.

USA-baserade teproducenten Carrington Tea har börjat använda flexibla ytterpåsar i bioplast till tepåsarna i sin ekologiska produktserie Carrington Organics.
Påsarna, som formas i en flowpack-maskin, är tillverkade i en NatureFlex™ bioplastfilm från brittiska Innovia Films.


Enligt Innovia Films består den aktuella bioplastfilmen till mer än 90 procent av biobaserade polymerer, framställda ur trämassa från certifierade skogar. Bioplastfilmen, som ingår i Innovia Films sortiment av förpackningsfilmer under varumärket NatureFlex, sägs har extra höga barriäregenskaper mot genomsläpp av syre och fukt. Filmerna är biologiskt nedbrytbara och komposterbara, såväl industriellt som i hemmiljö.

20 tepåsar är förpackade i varje ytterpåse och ytterpåsarna är i sin tur packade i en transport- och hyllexponeringsförpackning av kartong. Förpackningstypen, som är utvecklad i samarbete med Fastik Label and Supply, är enligt ett pressmeddelande från Carrington vanlig i Europa men mera sällan sedd i Nordamerika, där tepåsar vanligen packas direkt i kartonglådor eller metallburkar.

”Vi kände att en komposterbar förpackning skulle komplettera vårt ekologiska te och tilltala människor som vill ha en positiv inverkan på miljön. En flexibel ytterpåse för tepåsarna gav oss dessutom en möjlighet att differentiera oss från andra temärken”, säger Debbie Shandel, vice VD och marknadschef hos Carrington Tea.

”Det är fantastiskt att vi har ännu en nöjd användare av våra komposterbara NatureFlex förpackningsfilmer”, konstaterar Chris Mitchell, chef för Innovia Films affärsområde Packaging-Americas.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-16

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK