...
Stora Enso omorganiserar och utnämner nya chefer
Gilles van Nieuwenhuyzen har utsetts till chef för den nya divisionen Packaging Solutions.
Markus Mannström har blivit ansvarig för den nya funktionen Group Technology.

Stora Enso inför en ny struktur i sin förpackningsverksamhet genom att den tidigare divisionen Renewable Packaging har delats upp i två separata divisioner: Consumer Board och Packaging Solutions. Bolaget skriver att omorganisationen är ytterligare ett steg i riktning mot att stärka Stora Ensos fokus på kunder, affärsresultat och tillväxt. Den ökar också insynen i den finansiella rapporteringen. Samtidigt har man utsett en chef för den nya divisionen Packaging Solutions samt en chef för den nya funktionen Group Technology.

Den nya divisionen Consumer Board driver fem kartongbruk i Finland, Sverige och Spanien. Verksamheten i kartongbruksprojektet i Guangxi i Kina och den gemensamma verksamheten Bulleh Shah Packaging i Pakistan tillhör också Consumer Board.

Nya divisionen Packaging Solutions driver kartongbruken för förpackningar i Finland och Polen och konverteringsanläggningar i tio länder i Europa och Asien, inklusive Inpac Packaging i Kina och Indien.

Stora Enso har från den 1 januari 2015 även omorganiserat sin rapporteringsstruktur, vilket innebär att man från detta datum kommer att rapportera finansiella siffror för divisionerna Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper samt för segmentet Övriga.
Den nya strukturen innebär också att affärsområdet Building and Living nu heter division Wood Products och att Printing and Reading blivit division Paper. Biomaterials och Övriga behåller sina beteckningar.

Till Executive Vice President för affärsområdet Packaging Solutions har utsetts Gilles van Nieuwenhuyzen, som är nederländsk medborgare med omfattande global erfarenhet från flera branscher, bland annat livsmedelsingredienser, bioteknik och kemikalier. Han kommer närmast från en tjänst som chef för affärsområdet Enablers på DuPont Nutrition & Health (före detta Danisco) i Danmark.
I sin nya tjänst kommer Gilles van Nieuwenhuyzen att vara baserad i Stockholm.

Hannu Alalauri, som ansvarat för affärsområdet Packaging Solutions, har lämnat Stora Enso för andra uppgifter.

”Jag vill tacka Hannu Alalauri, som har ansvarat för affärsområde Packaging Solutions, för hans stora bidrag till utvecklingen av våra innovativa fiberbaserade förpackningar”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Till Chief Technology Officer (CTO) och ansvar för den nya funktionen Group Technology har utsetts Markus Mannström, som är finsk medborgare och har varit anställd på Stora Enso sedan 2001. Han har arbetat med flera stora investerings- och FoU-projekt, senast som General Manager för Stora Ensos Guangxiprojekt i Kina. Dessförinnan innehade han en befattning som SVP, Investments and Operations, inom Stora Ensos affärsområde Renewable Packaging, där han också var ansvarig för FoU. Markus Mannström är baserad i Helsingfors.

Både Gilles van Nieuwenhuyzen och Markus Mannström, vilka tillträdde sina nya befattningar den 16 mars, ingår dessutom i Stora Ensos koncernledning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Karl-Henrik Sundström Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK