...
Ardagh utvecklar metod för energisnål glasåtervinning
Återvunnet glas förvaras ofta utomhus, innan det når smältugnarna, och kan vara både kraftigt nerkylt och bemängt med snö, is och kallt vatten.

Transportband med glaskross på väg mot smältugnen – med Ardaghs nya metod kan glaset vara uppvärmt och torrt, vilket ger minskad energiåtgång vid själva nedsmältningen.

För att smälta ner återvunnet glas och omvandla det till nya glasprodukter behövs stora mängder energi/värme. Det gäller speciellt vintertid, när det återvunna glaset, som ofta förvarats utomhus i öppna containrar, kan vara kraftigt nerkylt och innehålla snö, is och kallt vatten.
För att väsentligt kunna minska energiåtgången vid nedsmältningen har Ardagh nu utvecklat en helt ny metod, där man utnyttjar den utströmmande värmen från smältugnen och ”blåser” den ner i glascontainrarna med återvunnet glas.


Den nya metoden utvecklades vid Ardaghs fabrik i Nienburg, Tyskland, där man sökte en metod att förvärma glaskrosset, innan det matades in i smältugnen. Det gällde att hitta en förvärmningsteknik, som inte krävde ytterligare energi/värme, och då kom man på att man kunde utnyttja den spillvärme som uppstod runt de stora smältugnarna!

Genom att ”blåsa” den 80-gradiga luften runt ugnarna in i en speciell värmeväxlare kan man nu, med ett minimum av energitillförsel, öka luftens temperatur till 120 grader och sedan via ett rörsystem blåsa ner den i glascontainrarna, där snö, is och vatten förångas och glaskrosset värms upp.

Tekniken har visat sig mycket framgångsrik och sägs vara den hittills mest energieffektiva metoden för avfrostning, torkning och förvärmning av glaskross. Vid bruket i Nienburg värderas den årliga energibesparingen till 116.000 euro och den årliga minskningen av koldioxidutsläpp till 334 ton.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Glasförpackningar Ardagh Glas

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK