...
Kartongens tryckbarhet avgör mängden spill
Metoden har tagits fram av Sofia Thorman från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.

Forskaren Sofia Thorman från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet har i sina licentiatstudier vid Innventia tagit fram en ny metod, som kan användas för att kontrollera hur jämnt en kartong absorberar vätska, exempelvis tryckfärg. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen.

För att säkerställa att ett kartongmaterial kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper, då den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre, om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät, även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg, menar Sofia Thorman.

”Det ser väldigt lovande ut i de studier vi hittills gjort och jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala, för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk”, säger Sofia Thorman.

Med hjälp av sin metod har Sofia Thorman studerat bestruket kartongmaterial, som används till vätskeförpackningar, som t.ex. mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

”Metoderna har använts inom forskningsklustret ´Tools to Predict Flexographic Print Quality for Packaging´ som avslutades december 2014 och kommer även till nytta i det nystartade programmet  ´Boosting Packaging Performance´”, berättar Anita Teleman, chef för gruppen Tryckytor vid Innventia.

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för det industriella forskningsprogrammet Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads Universitet med stöd från KK-stiftelsen.

Sofia Thorman fick ut sin licentiatexamen 5 mars 2015, med avhandlingen ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling Karlstad universitet tryckbarhet Innventia Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK