...
Medvetna förpackningsval ger oss en hållbar livsstil
”Dryckeskartong från Tetra Pak har upp till fyra gånger mindre klimatbelastning än glas”, säger Tetra Pak i sin rapport.
Juice i dryckeskartong och utan konserveringsmedel är exempel på en god förpackning, enligt Tetra Pak.

Enbart för flytande livsmedel ställs svenska konsumenter inför 13 miljoner förpackningsval varje dag! Både vilken produkt och vilken förpackning man väljer, får betydelse för miljö och hälsa. Därför satsar Tetra Pak nu på att öka konsumenternas medvetenhet. 
Tetra Pak publicerar nu rapporten ”Utsidan räknas” – en rapport med trender, undersökningar och utmaningar och med förpackningen i fokus. Rapporten är en del av företagets satsning ”Välj en god förpackning”, som ska  öka konsumenternas medvetenhet om att förpackningen spelar roll.


Idag förhindras en hållbar livsstil och medvetna val av ett antal myter kring förpackningar. I en ny konsumentundersökning från analysföretaget United Minds konstateras exempelvis att tre av tio instämmer i påståendet att glasförpackning är mer klimatsmart än kartong. Vidare så tror nästan hälften att juice i kartongförpackning som står utanför kyldisken innehåller konserveringsmedel. 

”Vi vill med den här rapporten skapa en kunskapsbas och avliva myter. Exempelvis måste vi berätta att dryckeskartong från Tetra Pak har upp till fyra gånger mindre klimatbelastning än glas och erbjuder naturlig konservering utan behov av onödiga tillsatser. Vitaminer och näringsämnen bevaras upp till ett år och behöver inte stå i kyla, tack vare förpackningen”, säger Johan Rabe, VD på Tetra Pak i Norden. 

Försäljningen av ekologiska varor ökade med 38 procent under året 2014 och nyligen presenterade organisationen KRAV nya riktlinjer för förpackningar. Sex av tio svenskar uppger i den nya konsumentundersökningen att de tror att förpackningens betydelse kommer att öka de kommande fem åren. 

”Med fakta på plats hoppas vi kunna skapa förståelse för att våra val som konsumenter har en verklig påverkan. Var och en av oss kan göra skillnad genom att välja en god förpackning”, säger Johan Rabe.

Så här listar Tetra Pak kriterierna för en god förpackning:
* Den bevarar produkten utan tillsatser!
* Den är lätt att transportera
* Den är lätt att öppna och använda
* Den är lätt att återvinna
* Den är resurssnål och har en minimal klimatpåverkan


Mer om satsningen ”Välj en god förpackning” och rapporten ”Utsidan räknas” finns på www.godforpackning.se 


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-03-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Dryckesförpackningar dryckeskartong Kartongförpackningar Livsmedelsförpackningar Miljö Kartong Tetra Pak

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK