...
Iggesunds Bruk minskade sina CO2-utsläpp med 86 % på ett år
Den nya sodapannan vid Iggesunds Bruk sänkte svavel- och partikelutsläpp markant och gjorde det möjligt att driva bruket med 99,1 procent biobränsle under 2014.© Iggesund
”Nu börjar närma oss den potential vi förväntat oss”, säger Olov Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk. © Iggesund
”Aktivt arbete med energi och klimatfrågor ger en trovärdighet, som också stärker våra varumärken”, säger Lars Strömberg, Holmens miljö- och hållbarhetschef.© Iggesund

Iggesund Paperboards svenska massa- och kartongtillverkning vid Iggesunds Bruk sänkte sina fossila koldioxidutsläpp med 86 procent från 2013 till 2014, från en redan låg nivå. Det är bland annat 
resultatet av investeringen i en ny sodapanna som stod färdig i juni 2012. Det skriver moderbolaget Holmenkoncernen i ett pressmeddelande.


”Det tar alltid tid att trimma en ny utrustning, och vi har också gjort en del mindre investeringar för att optimera utbytet av sodapannan. Nu börjar närma oss den potential vi förväntat oss”, säger Olov Winblad von Walter, chef för Iggesunds Bruk.

Men miljöförbättringarna vid Iggesunds Bruk stannar inte där. Förutom koldioxiden har utsläppen av svavel minskat med 82 procent, kväveoxider med 19 procent och stoftutsläppen med 90 procent, detta jämfört med 2011, vilket var det senaste året då brukets gamla sodapannor var i drift. Även en medveten ändring i körstrategi och investeringar i processavsnitt, som tidigare använde fossil eldningsolja, har bidragit till de radikala sänkningarna av utsläpp till luft.

Men det är inte bara Iggesunds Bruk inom Holmenkoncernen, som är framgångsrika i sitt miljöarbete. Mellan 2013 och 2014 sjönk koldioxidutsläppen per ton producerad kartong- och pappersprodukt inom hela Holmenkoncernen från 123 till 67 kg. Nära en halvering, vilket innebär att koncernen tagit ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten.

Holmenkoncernen har de senaste åren fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Under 2014 tilldelades Iggesund utmärkelsen Bio Strategy of the Year av branschorganisationen PPI. Koncernen hamnade också på Carbon Disclosure Projects lista över de 187 företag i världen som är föregångare i kampen för att tämja klimathotet.

”Vi är mycket nöjda med årets utfall, och jag tror att vi därmed stärker vår position som ledare inom hållbarhetsarbetet”, kommenterar Lars Strömberg, Holmens miljö- och hållbarhetschef.

Inom Iggesund Paperboard startade man under 2013 upp en biobränslepanna vid fabriken i engelska Workington. Över en natt bytte man energikälla från fossil naturgas till biobränsle, och därmed eliminerades nästan alla fossila koldioxidutsläpp från produktionen.
Vid Iggesunds Bruk lyckades man 2014 driva tillverkningen med bioenergi till 99,1 procent. Idag är utsläppen från all tillverkning av kartong inom Holmenkoncernen fossilfri så när som på några tiondels procent.

”Vår strategi att investera i fossilfri teknik vid bruken i Sverige och England har varit avgörande steg för vårt hållbarhetsarbete. Att vi belönas med toppositioner i olika mätningar och index bevisar att aktivt arbete med energi och klimatfrågor ger en trovärdighet, som också stärker våra varumärken”, betonar Lars Strömberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Holmen Iggesund Iggesund Paperboard Kartong Miljö

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK