...
I år förbrukar världen mer vatten på flaska än läsk
I år kommer världen att konsumera med förpackat dricksvatten än kolsyrade läskedrycker – därmed är ett historiskt ”maktskifte” en realitet.

Historiskt sett har kolsyrade produkter alltid stått för merparten av den globala konsumtionen av "soft drinks", men enligt undersökningsföretaget Canadean kommer den trenden att brytas i år och i stället kommer tätplatsen att intas av förpackat dricksvatten. Det är främst i Kina och Indien som konsumtionen av dricksvatten på flaska ökar kraftigt.

Enligt Canadean kommer den globala förbrukningen av förpackat dricksvatten att öka markant i år och uppgå till 233 miljarder liter i år. Förbrukningen av kolsyrade läskedrycker ökar också men inte lika markant och där beräknas den totala globala konsumtionen stanna på 227 miljarder liter.
För fem år sedan förbrukades 215 miljarder liter kolsyrade läskedrycker i världen, medan förpackat dricksvatten år 2010 endast var 17 miljarder liter.

”Hastigheten med vilken förbrukningen av förpackat vatten växer är påtaglig. I Asien och Västeuropa konsumerar man redan mer förpackat dricksvatten än kolsyrade läskedrycker och i år kommer förhållandet att bli detsamma i Östeuropa”, säger Canadean-analytikern Fiona Baillie.

Canadeans undersökning “Global Beverage Forecast”, som publicerades i mars i år, visar att det är utvecklingsländerna, som kommer att stå för den procentuellt största ökningen av konsumtionen av förpackat vatten i framtiden, medan västländer, som redan av tradition har en hög förbrukning av förpackat dricksvatten, kommer att få minskade marknadsandelar.

I länder som Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien kommer den årliga tillväxttakten fram till 2020 att ligga på blygsamma en procent, medan i länder som Indien, Kina och Brasilien växer förbrukningen av förpackat vatten under samma period med 21 respektive 12 och 8 procent årligen. Västländernas marknadsandelar kommer därmed att minska påtagligt, medan exempelvis Kina och Indien ökar sina andelar.
USA går dock mot strömmen (!) och ökar sin förbrukning betydligt mer än andra västländer. Detta beror enligt Canadean på att konsumenterna i USA av hälsoskäl alltmer går över till förpackat dricksvatten.

Enligt Canadeans rapport förutspås Kina och Indien år 2020 svara för cirka hälften av den globala förbrukningen av förpackat vatten och tillsammans uppnå en konsumtionsökning jämfört med i år på 45 miljarder liter.

”Nästan en tredjedel av världen befolkning bor i dessa länder och förpackat vatten är ofta nödvändigt i områden som är känsliga för översvämningar och andra naturkatastrofer, eftersom dessa ofta leder till vattenföroreningar och spridning avsjukdomar”, säger Fiona Baillie.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Canadean Dryckesförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK