...
Stora Enso i unikt samarbete mot barnarbete
Barnarbete är vanligt förekommande i Pakistan, inte minst vid landets soptippar, där barnen samlar återvinningsbart avfall. Bild UNICEF/Giacomo Pirozzi.
Exteriörbild från Stora Ensos samriskföretag Bulleh Shah Packaging i Pakistan.
”För Stora Enso är detta partnerskap ett viktigt steg för att säkra mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter inom vår verksamhet och i våra leverantörskedjor”, säger VD Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso och Internationella arbetsorganisationen (ILO) har ingått ett unikt partnerskap. Syftet är att stärka Stora Ensos globala riktlinjer och insatser för att främja anständiga arbetsförhållanden och successivt eliminera barnarbete i värdekedjan i Pakistan.
Avtalet består av en global och en lokal komponent. Den globala delen fokuserar på att anpassa Stora Ensos policy och praxis till internationell arbetsrättslig standard. Den ska också öka Stora Ensos kompetens kopplat till barnarbete och annan arbetsrätt. Den lokala delen syftar till att främja anständiga arbetsförhållanden och bekämpa barnarbete i värdekedjan för Bulleh Shah Packaging (BSP), Stora Ensos samriskföretag i Pakistan.


”På ILO är vi mycket nöjda att kunna ingå detta partnerskap. Det kommer att vara ett viktigt bidrag för att skapa anständiga arbetsförhållanden och att eliminera barnarbete i Pakistan. Det visar också hur Stora Enso respekterar grundläggande arbetsätt i hela värdekedjan”, säger Moussa Oumarou, direktör för ILO:s avdelning för "Governance and Tripartism".

”För Stora Enso är detta partnerskap ett viktigt steg för att säkra mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter inom vår verksamhet och i våra leverantörskedjor. Samarbetet med ILO kommer att hjälpa oss att öka vår kunskap, bygga upp lokala nätverk samt samarbeta med regeringen och andra lokala aktörer för att åstadkomma positiv förändring”, säger Karl-Henrik Sundström, VD på Stora Enso.

Den globala delen av partnerskapet inleds med att ILO bidrar till att stärka Stora Ensos riktlinjer och due diligence-processer gällande barnarbete och andra arbetsrättsliga frågor. ILO ska även stödja Stora Ensos implementering av aktiviteter, kopplade till företagets studie av mänskliga rättigheter.

Den lokala pakistanska komponenten inleds med att Stora Enso, Bulleh Shah Packaging, ILO och andra berörda intressenter utformar ett projekt, som ska omfatta forskning, utbildning av medarbetare inom Bulleh Shah Packaging, pilotinsatser och tekniskt stöd för att integrera anständiga arbetsförhållanden i värdekedjan.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bulleh Shah Packaging Pakistan Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK