...
Smurfit Kappa säljer flera av sina kartongverksamheter
De aktuella Smurfit Kappa-anläggningarna tillverkar solidkartong (bilden) och grafisk kartong.
”Vi är entusiastiska över den här affären”, säger investeringsbolaget Aurelius VD Dirk Markus.

Smurfit Kappa Group meddelar att man har tecknat ett avtal om att sälja sina verksamheter för solidkartong och grafisk kartong i Nederländerna, Belgien och Storbritannien till det paneuropeiska investeringsbolaget Aurelius Group.
Försäljningen omfattar två bruk, som tillverkar grafisk kartong, en integrerad solidkartongverksamhet, som omfattar två kartongbruk, samt fyra konverteringsanläggningar.


Smurfit Kappa skriver i ett pressmeddelande att försäljningen är ett led i koncernens uttalade mål att fokusera på sin kärnverksamheter som en ledande global tillverkare av pappersbaserade förpackningar och maximera en långsiktigt avkastning för aktieägarna.

Inga ekonomiska villkor för affären eller när den beräknas vara helt genomförd har ännu offentliggjorts.

De aktuella anläggningarna har cirka 830 anställda och omsatte under 2014 mer än 240 miljoner euro (ca 2,25 miljarder kronor) samt redovisade ett resultat (EBITDA) på 14 miljoner euro (drygt 130 miljoner kronor).

Aurelius skriver i ett pressmeddelande att man har för avsikt att expandera verksamheterna genom att initiera produktutveckling och lansera nya produkter på marknaden. Solidkartongverksamheterna betjänar i främsta hand livsmedels- och dryckessektorn, medan verksamheterna för grafisk kartong är inriktad på bok-, puzzel- och displayområdena.

”Vi är entusiastiska över att få bygga vidare på verksamheternas starka marknadsposition, vilket vi ska göra  genom innovation, förbättrad produktionseffektivitet och en återupplivad säljfunktion”, säger Aurelius VD Dirk Markus i en kommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Aurelius Kartong konvertering Köp/Försäljning/Samgående Pappersbruk Smurfit Kappa

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK