...
Iggesunds bruk byggs om - ger ökad massakapacitet
Massa- och kartongbruket Iggesund ska byggas om i två etapper under 2015 och 2016. Bild: Rolf Andersson, Bildbolaget/Holmen

Holmen Papers massa- och kartongbruk i Iggesund byggs om. Därmed kommer man att kunna eliminera flaskhalsar i processen och öka massakapaciteten. Det skriver konsultföretaget COWI, som har valts som har valts som leverantör för projektering av ombyggnaden.
Ombyggnaden kommer att förbättra produktionsstabiliteteten, minska de rörliga kostnaderna och öka produktionskapaciteten med 15 procent, vilket motsvarar 50.000 ton.


Ombyggnaden är det första steget mot ett pressbaserat blekeri. Den höga utloppskoncentrationen gör processen lättare att kontrollera och volymen av utsläpp till avloppet kommer att vara mindre än för tvättutrustning med lägre utloppskoncentrationer. Även vatten och kemikalieförbrukningen minimeras. 

Valmet, som fått förtroendet av Holmen att leverera hela projektet, har valt COWI som leverantör för projektering av ombyggnaden

Utmaningar i projektet är att all ny utrustning ska in i befintligt bygge och även att projektet är uppdelat i två etapper under 2015 och 2016.

Inga uppgifter om investeringskostnaderna för ombyggnaden har uppgivits.

Iggesunds bruk är ett av de mest avancerade, fullt integrerade massa- och kartongbruken i världen. Bruket tillverkar främst kartong till förpackningar för till exempel parfym, vin, sprit och cigaretter


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
färskfiberkartong Holmen Iggesund Iggesund Paperboard Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK