...
”Fortsatt tufft affärsklimat väntar inom dryckesburkar”
“Ett resultat enligt våra planer”, säger Rexams VD Graham Chipchase.

En klar trend inom dryckesburkar är att specialburkar ökar tack vare stigande konsumtion av energidrycker.

”Vårt övergripande resultat hittills i år har varit i linje med våra planer. Volymtillväxten har varit stark i Europa med god tillväxt inom energidrycker. Läskmarknaden i Nordamerika är utmanande men med tillväxt inom specialvolymer. Vi förväntar oss ett tufft affärsklimat under 2015, men fokuserar på stram kostnadskontroll och på de delar av vår verksamhet, som vi vet att vi kan bemästra”, säger brittiske dryckesburkstillverkarens Rexams VD Graham Chipchase i en kommentar till resultatet för årets första kvartal.

På global basis ökade Rexams dryckesburksvolymer med fem procent under årets första kvartal.

I rapporten konstateras att dryckesburksvolymerna i Europa drivs av en stark ökning inom energidrycker, främst på marknaderna i Ryssland, Storbritannien, Tyskland och Italien.
I Nordamerika minskade förbrukningen av dryckesburkar i standardvolymer, medan specialvolymer ökade, tack vare ökad konsumtion av energidrycker.
Den sydamerikanska förbrukningen började året starkt, men sjönk som förväntat mot slutet av kvartalet. Även på den sydamerikanska marknaden minskar efterfrågan på standardburkar, medan specialburkar ökar.

Rexam konstaterar också att det tidigare höga priset på aluminium har gått ner kraftigt, vilket för Rexams del innebär att den beräknade merkostnaden på råvarusidan på 30 miljoner pund (knappt 400 miljoner kronor) för helåret 2015 nu beräknas stanna vid en merkostnad på 10 – 15 miljoner pund.

När det gäller det tidigare aviserade budet från konkurrenten Ball Corporation att förvärva Rexam, konstateras i kvartalsrapporten att de båda företagen har nått en principöverenskommelse, men att Balls bud på Rexam kräver godkännande av Balls aktieägare och att detta kommer att kunna ske först i samband med Balls planerade bolagsstämma den 19 augusti i år.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ball bokslut Dryckesburkar Dryckesförpackningar Ekonomi Metall Metallförpackningar Rexam

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK