...
Wallenbergägda FAM AB blir hälftenägare i Nefab
Nefabs välkända plywoodemballage ses över hela världen.

”Det är mycket inspirerande att FAM går in som delägare”, säger Nefabs VD David Mörk.
”Affären ger Nefab en finansiell styrka som är positiv för bolaget”, säger Ing-Marie Nordgren.
”Nefab passar bra som en långsiktig investering för oss” säger FAM:s VD Lars Wedenborn.

FAM AB, som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, går genom en riktad nyemission på 1,1 miljarder kronor in som hälftenägare till Nefab-koncernen, där familjen Nordgren/Pihl kvarstår som hälftenägare.
Affären ger Nefab två långsiktiga ägare, som skapar ännu bättre förutsättningar för att förverkliga bolagets vision att utvecklas som en global partner för kompletta förpackningslösningar, med fokus på multinationella nyckelkunder.


Familjen Nordgren/Pihl grundade Nefab 1949 och var fram till 2007 majoritetsägare i bolaget. Bolaget var under perioden 1996 till 2007 noterat på Stockholmsbörsen. Från 2007 till hösten 2014 samägde familjen Nefab med Nordic Capital, varpå familjen återigen blev ensam ägare genom att köpa Nordic Capitals aktier. I samband med det meddelades att man avsåg ta in en finansiellt stark partner som delägare och det förverkligas nu genom att FAM AB blir hälftenägare.

Familjen Nordgren/Pihl ser mycket positivt på det kommande partnerskapet.
”Den här affären ger Nefab en finansiell styrka med tillgång till ett industriellt nätverk, som är positivt för bolaget”, säger Ing-Marie Nordgren, dotter till grundaren av Nefab, Hans-Elov Nordgren.

”Nefab är ett globalt bolag med en mycket stark position i sin bransch. Det passar bra som en långsiktig investering för oss och tillsammans med vår blivande partner och bolagets ledning ska vi fortsätta att utveckla bolaget”, säger Lars Wedenborn, VD för FAM.

”Det känns mycket inspirerande att FAM nu går in som delägare i Nefab. I en internationell förpackningskoncern med stora tillväxtmöjligheter är det en viktig förutsättning att ha långsiktiga och stabila ägare, som ger oss möjligheter att förverkliga bolagets tillväxtstrategi. Dessutom får vi nu, med FAM, tillgång till ett brett industriellt kunnande vilket självklart adderar värden” säger Nefabs VD David Mörk.

Innan affären kan genomföras ska den godkännas av berörda myndigheter.

Info om Nefab:
Nefab är idag verksamt i 30 länder i Europa, Nord/Sydamerika och Asien. Produkter och tjänster tillhandahålls i dessa länder till kunder inom ett flertal olika industrisegment. Hälften av Nefabs omsättning kommer från globala kunder som har behov av en leverantör som kan koordinera deras förpackningsbehov över flera kontinenter. Nefabs globala affärsupplägg möjliggörs genom en stark lokal närvaro i världens ledande industrinationer och över 10 000 kunder får varje år sina förpackningsbehov tillgodosedda av bolaget. Nefabs vision är att vara den globala partnern för kompletta förpackningslösningar.

Info om FAM:
FAM AB är ett privat ägarbolag, som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal mindre investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-04-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Köp/Försäljning/Samgående Nefab Träförpackningar Transport

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK