...
Värmeljus får ej återvinnas som metallförpackningar!
Allmänheten har vant sig vid att sortera utbrunna värmeljuskoppar som metallförpackningar – men nu är det slut med det!
”Jag har full förståelse för att beslutet, som ligger helt utanför vår kontroll, uppfattas som obegripligt för alla miljömedvetna”, säger Kent Carlsson.
”Vi arbetar för att kommunerna ska ordna så att allmänheten ändrar det nu invanda beteendet”, säger Annica Dahlberg.

Tidigare har de aluminiumkoppar, som blir kvar, när värmeljus brunnit ut, alltid kastats i återvinningen för metallförpackningar. Men nu är det slut med det! 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, har fått besked av Naturvårdsverket, att värmeljuskoppen inte ska betraktas som en förpackning. Detta efter ett förtydligande från EU kring producentansvaret, där det slås fast att värmeljuskopparna inte är att betrakta som förpackningar.


”Vi kan inte längre ta emot några värmeljuskoppar i våra återvinningsbehållare med hänvisning till beskedet från Naturvårdsverket”, säger Kent Carlsson, VD på FTI. 

Eftersom värmeljuskoppen inte längre definieras som en förpackning är det nu varje kommun, som ska besluta om hur koppen ska hanteras, då ljuset brunnit ut.

”Svenska konsumenter är duktiga på återvinning generellt och många sorterar gärna ut och återvinner värmeljuskoppen. Därför är förtydligandet från EU och den konsekvens detta kan komma få, något som vi verkligen beklagar”. säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI.

Att slänga de urbrunna värmeljuskopparna i hushållsoporna anses dock vara en mycket dålig lösning, efter som detta avfall går till förbränning och aluminiumet i kopparna kan orsaka problem i förbränningsugnarna. Dessutom är det stort slöseri med metallen aluminium, eftersom omvandlingsprocessen att återvinna aluminium, endast behöver 10 procent av den energi, som annars behövs för att tillverka samma mängd jungfrulig aluminium.

”Att lägga värmeljuskopparna i soppåsen är dåligt för miljön och vi arbetar istället för att kommunerna ska ordna med bra alternativ och vidta erforderliga informationsåtgärder för att ändra det nu invanda beteendet”, säger Annica Dahlberg

Det troliga är att de flesta kommuner nu kommer att besluta att de utbrunna värmeljuskopparna ska betraktas som metallskrot och lämnas till kommunernas insamlingsplatser för sådant avfall. Hur allmänheten kommer att uppfatta – och efterlyda – sådana uppmaningar återstår dock att se…

”Jag har full förståelse för att beslutet, som ligger helt utanför vår kontroll, uppfattas som obegripligt för alla som liksom oss är miljömedvetna. Trots det måste vi gå ut med uppmaningen att inte längre lägga uttjänta värmeljuskoppar i våra behållare!”, avslutar Kent Carlsson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning EU FTI Metall Metallförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK