...
Upp och ner för priserna på olika plastråvaror
I Nordamerika ökar råvarupriserna för polystyren, medan de sjunker för polypropen.

Branschorganet Plastics News skriver att resinpriserna på polystyren (PS) och polypropen (PP) just nu går åt var sitt håll i Nordamerika.
Prisutvecklingen under april månad innebar att PP-priserna sjönk, medan PS-priserna ökade. För PP var minskningen i regionen i genomsnitt 4 cent per pund (0,45 kg), medan PS-priserna steg med i genomsnitt 5 cent per pund.


För PP var det andra månaden i rad, som resinpriserna sjönk och fjärde månaden av fem. PP-priserna har nu sjunkit med 24 cent per pund sedan december, enligt Plastics News.

Efterfrågan på PP var stor i Nordamerika under årets första kvartal, enligt Chemistry Council. Den inhemska tillväxten var 9 procent, men en exportminskning av PP på nästan 31 procent, gjorde att den sammanlagda tillväxten stannade vid 7,3 procent, allt jämfört med samma kvartal i fjol.

Även efterfrågan på PS var god under första kvartalet. Totalt var tillväxten nästan tre procent jämfört med motsvarande period i fjol och med en sexprocentig tillväxt inom förpacknings- och livsmedelssektorn. Trots detta steg alltså PS-priserna, vilket främst orsakades av en nästan 25-procent höjning av priserna på råvaran bensen, som används för tillverkning av monostyren, vilket sedan omvandlas till polystyren.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK