...
Certifikatkatalog från Normpack i ny version
Normpacks Certifikatkatalog är ett stöd för den som söker certifierade material, artiklar och förpackningar som är avsedda för kontakt med livsmedel.

Nu släpps en ny version av Normpacks Certifikatkatalog. Katalogen är ett stöd för den som söker certifierade material, artiklar och förpackningar som är avsedda för kontakt med livsmedel. Det skriver Innventia i ett pressmeddelande.
I den nya versionen är allt tillgängligt via användaranpassade ingångar, förbättrad sökbarhet och länkar direkt till leverantörer.


Näringslivsgruppen Normpack ger stöd till företag i den ganska komplicerade lagstiftning som rör material i kontakt med livsmedel. Normpacks Certifikatkatalog är en unik sammanställning för den som söker produkter som uppfyller lagstiftningen. Katalogen kan också användas till att kontrollera om ett företag har ett gällande certifikat och när det beräknas löpa ut.

Nu släpps en ny version av certifikatkatalogen på www.innventia.com/Certifikatkatalog. Katalogen har utvecklats med förbättrade sökmöjligheter för livsmedelsproducenter och andra som söker material och förpackningar för kontakt med livsmedel. I praktiken innebär det att man på startsidan kan välja att söka både på livsmedelstyp och på förpackningstyp samt gällande lagstiftning, dvs lagstiftningen för livsmedel samt lagstiftningen för material i kontakt med livsmedel. Med denna användaranpassning av katalogen har Normpack velat bygga en bro mellan livsmedelsföretag och förpackningsföretag.

”Genom att förbättra sökbarheten och även ´prata livsmedelproducenternas språk´ hoppas vi att katalogen ska fungera bättre som en första sökväg. Från katalogen blir man sedan enkelt länkad till leverantörens hemsida”, säger Ann Lorentzon, som ansvarar för sekretariatet på Innventia.

Normpack är ett egenkontrollsystem och certifieringsorgan som ger förutsättningar för trygghet och tillit. Att ha material eller artiklar Normpack-certifierade innebär att Normpacks sekretariat har tredjepartsgranskat att gällande lagstiftning uppfylls genom att nödvändiga tester är utförda och annat – ofta konfidentiellt – underlag finns. Tanken bakom egenkontrollsystemet är att de företag som äger och saluför produkten, och därmed har produktansvar, ska ha tillgång till kompetens att utvärdera sina varor innan de sätter dem på marknaden. På så sätt kan konsumenterna vara trygga med förpackningar och material. 


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Innventia Livsmedel Livsmedelsförpackningar Normpack

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK