...
Avancerad kamerateknik ger bättre glasåtervinning
Allt förpackningsglas, som samlas in i Sverige, körs till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar, Närke, där glaset krossas och sorteras.

”Vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla anläggningen i Hammar”, säger Hans Standàr.

Svensk Glasåtervinning, delägare till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), investerar 15 miljoner kr för att ytterligare öka kapaciteten, höja återvinningsgraden och minska förlusterna i processen. Satsningen öppnar också upp för nyanställningar, enligt ett pressmeddelande.
Investeringen avser en ny, avancerad kamerateknik, som höjer återvinningsgraden och ökar sorteringshastigheten vid anläggningen i Hammar, Närke.


Alla förpackningar av glas, som samlas in runt om i Sverige, körs till Svensk Glasåtervinning i Hammar, Närke. I dag återvinns drygt 90 procent av det förpackningsglas, som används i vårt land. Sverige är därmed bäst i världen på att återvinna glasförpackningar.

”Vi är självklart stolta över vårt arbete och vår höga återvinningsgrad, men vi kan inte slå oss till ro. Vi tittar hela tiden på förädling av nya produkter och hur vi kan utveckla anläggningen i Hammar”, säger Hans Standàr, VD för Svensk Glasåtervinning. 

Alla glasflaskor och andra glasförpackningar, som samlats in, genomgår manuella och maskinella kontroller. Förpackningarna krossas till olika storlekar, beroende på vad materialet senare ska användas till. Det finns en rad faktorer, som påverkar processen och hur mycket som är möjligt att återvinna.

”Hur mycket som kan återvinnas styrs bland annat av vad vi konsumenter lägger i behållarna på återvinningsstationerna och att vi håller färgade och ofärgade glasförpackningar skilda åt. Nu investerar vi i ny avancerad kamerateknik, som kan skilja ut olika material ner till mikronivå, vilket innebär att vi minskar förlusterna avsevärt. Den nya processen medför bland annat att vi ökar hastigheten med 3 ton per timme”, berättar Hans Standàr.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Glas Glasförpackningar Svensk Glasåtervinning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK