...
De stora sjöarna har samma plastproblem som haven
Enligt en forskargrupp från Ontario har de fem stora sjöarna, som utgör gräns mellan USA och Kanada, samma problem med plastavfall som världens oceaner.
Great Lakes sedda från hög höjd. De fem stora sjöarna utgör tillsammans den största sammanhängande samlingen färskvattensjöar i världen.

Nu kommer forskarlarm om att problemet med kringdrivande plastavfall, som hotar den marina miljön, är lika stort i det stora sjöområdet Great Lakes i USA och Kanada, som det är i världens oceaner.
Stora sjöarna består av de fem stora färskvattenssjöarna Övre sjön (Lake Superior), Michigan-, Huron-, Eire- och Ontariosjön och enligt forskare vid The Ecohydrology Research Group i Waterloo, Ontario, har vissa ytavsnitt av sjöarna samma koncentration av kringdrivande plastsopor som rapporteras från flera håll i de stora oceanerna.


Avfallet i Great Lakes består av allt från sådana små mikropärlor av plast, som förekommer i kosmetikaprodukter, till stora plastprodukter som förpackningar, etc., vilka bedöms härröra från den stora mängd av fritidsaktivititeter, som förekommer på och vid sjöarna. Enligt forskarna kan av fallet skada ekosystemen, när fisk och andra organismer får i sig plastavfallet och det kan också få ekonomiska konsekvenser för fisket och för de samhällen runt sjöarna, som är beroende av båtliv och strandrekreationer.

Forskarna har också räknat på vad det kostar att rensa och hålla Great Lakes fria från plastavfallet och kommit fram till att det kostar cirka 500 miljoner US-dollar om året (cirka 4,2 miljarder kronor). För att få fram den kostnaden har man jämfört med kostnaderna för att rensa avfall och sopor från havsstränder, där enligt forskarna 80 procent av soporna utgöres av plast.

Kanada och USA delar på de stora sjöarna och ländernas gräns går genom sjöarna. År 1909 grundades en internationell gemensam kommission, som ska säkerställa vattenkvaliteten i sjöarna, vilka tillsammans utgör den största sammanhängande samlingen färskvattenssjöar i världen. De städer, som finns vid eller i sjöarnas omedelbara närhet, svarar för cirka en tredjedel av den ekonomiska aktiviteten mellan de båda länderna och förra året svarade regionen för en ekonomisk omsättning på 5,8 biljoner US-dollar…


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Kanada Miljö Plast plastavfall USA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK