...
Iggesund startar service på amerikanska västkusten
Rickard Österlindh är ansvarig för Iggesunds försäljning i Nord- och Sydamerika.

Iggesund Paperboard skriver i ett pressmeddelande att man nu startar en distributionsservice även på amerikanska västkusten, genom att man etablerat lagerhållning och arkning i staden Pomona i Kalifornien. Målet är att kunna erbjuda god service till både tryckare och konverterare i Kalifornien och avgörande för beslutet har varit ett ökande intresse för kartongen Invercote från såväl några nyckelkunder som från varumärkesägare på västkusten.

”Vi har funnits i USA i mer än 30 år, men vår service har varit koncentrerad till östkusten. Nu är tiden mogen att också börja bearbeta västkusten – vi vet att det finns ett stabilt underlag av kunder, som efterfrågar den kvalitetsnivå, som vi erbjuder med Invercote”, säger Rickard Österlindh, ansvarig för Iggesunds försäljning i Nord- och Sydamerika.

Iggesund etablerar inte bara distribution på västkusten, utan kommer alltså också att erbjuda lokal arkning för att minimera ledtiderna. Dessutom har man rekryterat för att också kunna ha en aktiv försäljning riktad mot krävande förpackningskunder.

”Invercotes unika egenskaper skiljer ut sig från andra produkter på marknaden och vi försöker identifiera kunder och applikationer, där vi verkligen kan erbjuda ett ökat värde. Därför stärker vi också vår försäljningsorganisation på områden där vi tidigare haft låg närvaro”, understryker Rickard Österlindh.

Iggesund är en förhållandevis liten aktör på den gigantiskamerikanska marknaden för homogen helblekt kartong. De senaste åren har dock försäljningen ökat med tvåsiffriga procenttal varje år.

Etableringen på den amerikanska västkusten är ett led i Iggesunds strävan att bli mer globala i sitt agerande genom att stärka sin leveransservice utanför Europa.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
färskfiberkartong Iggesund Iggesund Paperboard Invercote Kartong USA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK