...
Första pilotanläggningen för nanokristallin cellulosa
Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och användningsområden.

Piloten för nanokristallin cellulosa kommer att placeras i anslutning till Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik.

Forsknings- och utvecklingsföretaget MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.

”Det här är en fantastisk möjlighet för MoRe att vara en del av utvecklingen av nanokristallin cellulosa för kommersiella applikationer. En bidragande orsak till att pilotanläggningen placeras i direkt anslutning till MoRe i Örnsköldsvik är vår djupa kunskap om cellulosa, vår breda erfarenhet av pilotkörningar samt våra omfattande laboratorie- och analysresurser”, säger Stefan Svensson, VD för MoRe Research.. 

”Satsningen på nanokristallin cellulosa är viktig för att realisera hållbara materiallösningar och växla upp bioekonomiområdet. Vi bidrar till att göra pilotanläggningen till en miljö som är öppen för alla. SP är verksamt inom många branscher och kommer också att kunna bana väg för kommersiellt intressanta applikationer utanför skogsindustrins traditionella gränser”, säger Maria Khorsand, VD och koncernchef för SP.

”Holmen arbetar aktivt för att nya produkter ska utvecklas baserade på vår svenska skogsråvara. Nanokristallin cellulosa är definitivt ett intressant material för framtiden”, betonar Ola Schultz-Eklund, direktör för Affärsutveckling och innovation vid Holmen. 

”Vi är stolta att kunna bidra till implementeringen av Melodeas teknologi för produktion av nanocellulosa tillsammans med nyckelspelare i svensk skogsindustri. Det är ett stort steg för kommersialisering av nanocellulosa för olika applikationer”, säger Yoram Shkedi, VD för Melodea. 

Holmen deltar som katalysator för att få anläggningen till stånd och i sin roll som delägare i Melodea. MoRe och SP kommer att ha centrala funktioner för uppförande och drift av anläggningen, som beräknas vara på plats under första halvåret 2016. 

Anläggningen stöttas finansiellt via Länsstyrelsen Västernorrland, Holmen, Kempestiftelserna, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Önnesjöstiftelsen.

MoRe Research är ett neutralt och oberoende forsknings- och utvecklingsföretag. Verksamheten omfattar produkt- och processutveckling med kunder inom främst skogsindustrin. Företaget var tidigare en del av MoDo-koncernen. Företaget är baserat i Örnsköldsvik.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
cellulosa Forskning och utveckling FoU Holmen MoRe Research nanoteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK