...
BillerudKorsnäs säljer sin baltiska pelletsverksamhet
”Försäljningen av Latgran är i linje med vår strategi och möjliggör en fortsatt utveckling av vår kärnverksamhet”, säger Per Lindberg.
Latgran är en ledande producent av pellets i Lettland.

BillerudKorsnäs och Baltic Resources Ab har tecknat avtal med AS Graanul Invest om försäljning av pelletsföretaget SIA Latgran.
Latgran är en ledande producent av pellets i Lettland med en årsvolym på 497.000 ton och en försäljning, som uppgick till 73 miljoner euro under 2014.
BillerudKorsnäs ägande i Latgran uppgår till 75 procent, resterande 25 procent ägs av Baltic Resources Ab.


Den totala köpeskillingen för 100 procent av Latgran uppgår till 104 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis,

”Latgran har uppvisat en stark försäljnings- och vinstutveckling under vårt ägarskap och har varit en utmärkt investering för BillerudKorsnäs. Samtidigt har BillerudKorsnäs i en allt större grad utvecklats mot att bli ett mer renodlat företag, som arbetar med förnyelsebara förpackningsmaterial och förpackningslösningar, vilket numera utgör vår kärnverksamhet. Försäljningen av Latgran är i linje med vår strategi och kommer möjliggöra en fortsatt utveckling av vår kärnverksamhet. Transaktionen stärker även Latgrans möjlighet att ytterligare utveckla sin pelletsverksamhet tillsammans med Graanul”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i en kommentar.

Transaktionen förväntas slutföras under juli 2015 under förutsättning av uppfyllande av vissa tillträdesvillkor.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK