...
Stora Enso öppnar sitt nya innovationscentrum i Sickla
Affärskontorsfastigheten Sickla Front i Nacka blir hemvist för Stora Enso Biomaterials nya innovationscentrum. (Bild Atrium Ljungberg)

Divisionen Biomaterials inom Stora Enso kommer från den 1 juni att flytta in i nya lokaler i affärskontorskomplexet Sickla Front i Nacka kommun i södra Stockholm. Biomaterials har hyrt cirka 5.000 kvadratmeter i fastigheten av Atrium Ljungberg och ska där succesivt bygga upp ett nytt innovationscentrum där man koncentrerar forskning och affärsutveckling inom förnybara förpacknings- och biomaterial.

Att Stora Enso planerade att öppna ett nytt innovationscentrum inom biomaterial har stått klart en tid, men det är först nu, som bolaget berättar var centrat kommer att vara beläget.

Stora Enso skrev i ett pressmeddelande i december i fjol att centret ska främja innovation genom att identifiera affärsmöjligheter för förnybara material och sammanföra dem med innovations- och forskningscentra inom näringslivet och den akademiska världen.

”Vårt mål är att utveckla ett konkurrenskraftigt utbud som gynnar kunder inom flera branscher och marknader samt skapar mervärde av vår råvara”, sade Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström i meddelandet.

Verksamheten i Sickla Front, som beräknas komma igång till hösten 2015, kommer att sysselsätta cirka 75 - 100 personer. Enheten ska bemannas med Stora Enso-medarbetare, som för närvarande arbetar i Sverige, Finland och Tyskland.

”Det är viktigt för oss att skapa goda förutsättningar för kreativt tänkande och tvärfunktionell interaktion genom att samla FoU och affärsutveckling under samma tak. I Atrium Ljungbergs lokaler får vi en bra omgivning för detta samt närhet till ledande innovations- och forskningscentra på både akademisk och affärsmässig nivå”, säger Antonio Batistini, chef för Innovation and Strategic Marketing, Stora Enso Biomaterials.

-------------------------------------
Om Stora Enso Biomaterials
Stora Enso Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. I utbudet ingår även fluff för hygienapplikationer och dissolvingmassa för textilindustrin. Stora Enso Biomaterials mission är att hitta nya, innovativa sätt att maximera värdet på de råmaterial, som kan utvinnas av trä eller andra typer av biomassa med lignocellulosa. Målet är att genom innovation utveckla Stora Enso till ett biokemiföretag för förnybara material.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Forskning och utveckling FoU Karl-Henrik Sundström Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK