...
Danskt inspektionssystem för kontroll av MAP-packning
Visionsystemet VisioPointer från danska Dansensor är speciellt utformat för kontroll av MAP-förpackningar.

Danska Dansensor, som ingår i USA-baserade koncernen Mocon Inc., har utvecklat ett nytt inspektionssystem, som är speciellt utformat för kontroll av livsmedelsförpackningar med modifierad atmosfär (MAP).
Det nya visionsystem, som har fått namnet VisioPointer, kan dels upptäcka oegentligheter i själva förpackningen, som kan orsaka läckage, etc och förta effekten av den modifierade atmosfären, dels kontrollera information och placering av etiketter, streckkoder, etc. på förpackningen.


Dansensor skriver att jämfört med konklurrerande system kan VisioPointers mjukvara bland annat identifiera problem i MAP-packningen på ett tidigare stadium och innan problemen blir alltför allvarliga. Exempelvis kan systemet snabbt identifiera var en felaktighet uppsått på ett termoformningsverktyg, vilket gör det enklare för livsmedelsproducenten att snabbare korrigera problemet med bättre produktivitet och mindre spill som följd.

”Störningar i MAP-förseglingen, exempelvis genom att en bit av produkten blir fastklämd i förslutningsområdet, kan reducera hållbarheten drastiskt, eftersom den skyddande gasblandningen då kan försvinna från förpackningen. Produkter kan därmed förstöras redan innan de når butikshyllan och skapa problem i hela distributionskedjan”, säger Karsten Kejlhof, försäljnings- och markn adsdirektör hos Dansensor A/S.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Dansensor Livsmedelsförpackningar MAP Visionsystem

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK