...
Iggesund ökar sin service i UK och Tyskland
“Resultatet av vår utökade service blir bättre tillgänglighet för alla brittiska kunder som vill ha Invercote”, säger Brendan O´Sullivan.
“Vi hoppas mycket på vår ökade närvaro i Tyskland genom avtalet med Antalis”, säger Frederique Rosenauer.

Iggesund Paperboard utökar sin service i Storbritannien och Tyskland genom förbättrad lagerhållning och distribution av sina kvalitetskartonger Invercote och Incada. Det skriver företaget i pressmeddelanden.
Den ökade servicen omfattar bland annat distributionsavtal med grossisten Elliot Baxter i Storbritannien och med grossistföretaget Antalis i såväl Tyskland som Storbritannien.
 

I Storbritannien innebär den ökade servicegraden också att Iggesund Paperboard upprättar ett distributionscentrum för arkning och lagring av kartongen Invercote. Servicen för denna kartong, som tillverkas vid bruket i Iggesund, har tidigare skötts från Sverige, medan man haft en väl utbyggd service för falskartongen Incada, som tillverkas vid Iggesunds Paperboards brittiska kartongbruk i Workington, Cumbria.

”Vi flyttar fram våra positioner i Storbritannien. Detta innebär att såväl direkta kunder som mellanhänder kan räkna med bättra tillgänglighet vad gäller kartongen Invercote i framtiden”, säger Brendan O´Sullivan, som är Iggesunds brittiske försäljningschef.

I Tyskland utvecklar och stärker Iggesund Paperboard sin distribution och anpassar sig därmed till den hur den europeiska marknaden för papper och kartong förändras. Detta innebär bland annat att väletablerade grossistföretaget Antalis kommer att lagerhålla och distribuera kartongen Invercote i Tyskland. Avtalet med Antalis påverkar inte Iggesund Paperboards sedan tidigare löpande distributionsavtal med grossister anslutna till pappersgrossistgruppen IGEPA.

”Vi är mycket nöjda med denna lösning. Den säkerställer att Invercote kommer att få hög tillgänglighet på den tyska marknaden och det ska förhoppningsvis leda till ytterligare tillväxt för vår försäljning här”, säger Frederique Rosenauer, som ansvarar för Iggesunds försäljning till grossister och handlare i Tyskland.

”Vi är glada att vi nu kan erbjuda Iggesunds topprodukt Invercote till våra kunder. Vi är speciellt hoppfulla, när det gäller Invercote-kartong för den snabbväxande marknaden för digitalt tryck”, kommenterar Patrick Mücke, som är ansvarig för Antalis kartongförsäljning i Tyskland.

Den förbättrade servicegraden i Storbritannien och Tyskland är ett led i Iggesund Paperboards pågående kampanj för bättre service på bolagets marknader runt om i världen. Man upprättar nu nya distributionsavtal med partners även i andra europeiska länder och nyligen tillkännagav man också att man utökar sin service i USA till att även omfatta landets västkust.

”Eftersom konkurrensen hårdnar blir det allt viktigare med en fungerande service, som stödjer våra produkter. Vi har arbetat ett antal år nu för att förbättra vår leveransservice till att inte enbart handla om kortare ledtider”, säger Christina Törnquist, logistikdirektör vid Iggesund Paperboard.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Antalis färskfiberkartong Iggesund Iggesund Paperboard Incada Invercote Kartong Storbritannien Tyskland

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK