...
Nu lanseras projekt ”Hållbar livsmedelskedja”
Några av deltagarna i initiativet Hållbar Livsmedelskedja (fr. v.) Claes Johansson, Lantmännen, Vera Söderberg, HKScan, Anna Richert, WWF, Kjell Lundén Pettersson, Arla Foods Sverige, Maria Smith, ICA, Cecilia Sjöholm, Orkla Foods Sverige och Erik Lindroth, Tetra Pak. (Bild: Cecilia Sjöholm)
Frukt och grönsaker är känsliga livsmedel, men med hållbar produktion, distribution, packning, etc. kan spillet minimeras och en hållbar livsmedelskedja uppnås. (Bild: Martin Harvey / WWF)
En hållbar livsmedelskedja ända ut till konsumenterna är viktigt. (Bild: Richard Stonehouse / WWF)

Tetra Pak och WWF har tillsammans med ett antal svenska livsmedelsproducenter lanserat projektet ”Hållbar livsmedelskedja”, vars mål är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan.
Initiativet presenterades i samband med matkonferensen EAT Forum i Stockholm, där globala experter på hållbar mat samlades till debatt och information.


”Målet är att driva på och öka omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Vi är stolta över att få koordinera arbetet. Genom samarbete och dialog i kombination med tydliga åtgärder kan alla aktörer, som deltar, bidra till en livsmedelskedja inom planetens gränser”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakom initiativet Hållbar Livsmedelskedja står Tetra Pak samt Arla Sverige, Axfood, Coop, HKScan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige och Polarbröd.

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Medan cirka 870 miljoner människor lider av hunger är omkring 1,4 miljarder överviktiga. Välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare. Redan idag överskrider människans konsumtion jordens begränsade naturresurser.
 
”Att gå samman i en neutral dialogplattform med inriktning på tydliga konkreta åtgärder, som dessa aktörer nu gör, ger möjligheter att hantera några av de största utmaningarna för att nå hållbar hälsosam mat för alla. EAT Forum vill också föra samman aktörer för dialog och utveckling - och här ser vi nu ett initiativ, som tar frågorna vidare på ett konkret och praktiskt plan”, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre.  
 
Aktörerna vill ta ledarskap genom att driva nyckelfrågor och skapa lösningar med mätbar betydelse – och där åtgärderna har potential att få brett genomslag. Deltagarna ska kunna kommunicera konkreta aktiviteter och mätbara resultat från samarbetet. De ska också inspirera och uppmuntra alla aktörer i kedjan för en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Livsmedel Livsmedelsförpackningar Miljö Tetra Pak WWF

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK