...
Svag effekt på rökningen med varumärkesfria tobakspaket
Även om de varumärkeslösa cigarettpakten med sina obehagliga bilder upplevs som avskräckande och skapar negativa attityder till rökning, så tycks inte varumärkesbudet i Australien ha haft någon större effekt på själva omfattningen av rökningen.
"Det australiensiska varumärkesförbudet på tobaksförpackningar har haft svag effekt på rökningen, men lett till ökat krångel för såväl butiksägare som konsumenter”, säger Nils Bohlin, HUI Research.
">

En studie från svenska HUI Research visar att effekten på rökningen tycks inte varit särskilt stor av det varumärkesförbud på tobaksförpackningar, som Australien införde i slutet av 2012. Den mångåriga nedåtgående trenden i användningen av tobak i Australien tycks inte påverkats, enligt de studier av tobaksutgifter och rökningsprevalens som gjorts i Australien.
Införandet av varumärkesförbudet på tobaksförpackningar i Australien har inneburit att de australiensiska rökarna valt bort dyrare premievarumärken av tobak och cigaretter till förmån för lågprisvarumärken, och sannolikt också att rökarna ökat sin användning av illegal tobak.


”Det tycks ha blivit betydligt mera krångligt för konsumenten och resurskrävande för handlare och personal att hantera tobak i försäljningsledet, sedan varumärkesförbud på tobaksförpackningar infördes i Australien, men det tycks inte finnas vetenskapligt stöd för att införandet påverkat den nedåtgående trenden i rökningen i Australien”, säger Nils Bohlin, konsultchef vid HUI Research och ansvarig för rapporten.

När det gäller den legala tobaksförsäljningen, är det klarlagt via branschens egen försäljningsstatistik att lågprisvarumärken stärkt sina marknadsandelar på bekostnad av dyra och medeldyra cigaretter, vilket innebär att konsumenterna i praktiken mött fallande priser på tobak, särskilt om andelen illegal tobak samtidigt ökat. Omfattande så kallade plockstudier har visat att förekomsten av illegal tobak har fortsatt att öka i Australien, även om det finns telefonbaserade studier med frågor om tobaksanvändning, som ger bilden att den illegala marknaden inte utvecklats lika starkt som plockstudierna visar.

”Det finns mycket som tyder på att andelen illegal tobak ökat i Australien efter införandet av varumärkesförbud på tobaksförpackningarna, även om det behövs fler studier på området för att belägga detta vetenskapligt”, säger Nils Bohlin.

De praktiska konsekvenserna i butiker och försäljningsställen har enligt företrädare för handelns branschorganisationer i Australien kännetecknats av ökad belastning på personalen, försämrad service till både tobakskunder och andra kunder samt mer arbete med hanteringen av inköp och praktisk hantering av tobak i butik.

Förutom några få ekonometriska akademiska studier av varumärkesförbudets effekt på rökningen, baserade på data över tobaksutgifter respektive rökningsprevalens, har den akademiska forskningen dominerats av studier av hur utformningen av paketen mottagits av allmänheten samt av rökarna specifikt. Dessa studier har i allmänhet inte studerat sambandet mellan attityderna till förpackningarna och den faktiska rökningsprevalensen eller utgifterna för tobak, vilket innebär att de bara indirekt berör frågan om effekten av varumärkesförbudet på tobaksanvändning och rökning. Den generella bilden av dessa studier är, att förpackningarna upplevs vara avskräckande, leda till tankar om att sluta/minska rökningen samt att de skapar negativa attityder till rökning.

Rapporten är tillkommen på uppdrag av British American Tobacco Svenska AB med anledning av att liknande varumärkesförbud på tobaksförpackningar är aktuella i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Rapporten ska sammanställa relevant forskning och utredning kring varumärkesförbud med betoning på forskning, som är kopplad till erfarenheterna i Australien. Rapporten bygger också på en ”på plats”-studie i Australien, som syftat till att ta del av de praktiska lärdomar, som kan dras av vad som hänt sedan varumärkesförbudet infördes i december 2012. Studiebesöket i Australien gjordes i Melbourne i slutet av mars 2015.

Hela studien kan läsas/laddas ner via pdf-länken här:

Ladda ner PDF: Plain Packaging - Case Australien.pdf


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Australien HUI Research tobaksförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK