...
Återvinning av förpackningar överträffar nationella målen
Svenskarna är bra på att sortera förpackningar och använda återvinningsstationerna.
Återvinningen av metallförpackningar (t.ex. tomma kaviartuber) uppgick i fjol till 72,5 procent, vilket är över det uppsatta nationella målet.
FTI:s VD Kent Karlsson gläds över att förpackningsåtervinningen fortsätter att överträffa de uppsatta nationella målen.

De nationella målen för återvinning av förpackningar och tidningar slås fast av regeringen. För 2014 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) återigen redovisa ett resultat till Naturvårdsverket, som överträffar samtliga regeringens mål.
”Speciellt glädjande är att trenden fortsätter med att svenskarna lämnar fler plastförpackningar till återvinning. Först då kan vi använda dem till nytt material. På så vis bidrar svenskarna till att tillverkare av plastprodukter kan använda återvunna förpackningar i stället för råolja vid tillverkning av till exempel bildelar, byggmaterial eller blomkrukor”, framhåller Kent Carlsson, VD för FTI.

För att kunna jämföra FTI:s återvinningsgrad mot målen divideras mängden materialutnyttjade förpackningar och tidningar, som samlats in från hushåll och verksamheter under ett år, med vikten av den totala mängd, som FTI-anslutna företag producerat och/eller sålt på den svenska marknaden.

”Förpackningar eller förpackningsmaterial, som slängs i soppåsen, försvinner tyvärr ut ur kretsloppen, men allt som vi får in, körs till återvinning till nytt material”, säger Kent Karlsson.

Av återvinningsgraden för 2014 kan speciellt noteras den rekordhöga återvinningen av glasförpackningar.
”Återvinningsgraden av glasförpackningar 2014 uppnår sensationella 93 procent, vilket nås genom att vi är världsbäst i kedjan från insamling, process och avsättning”, säger Kent Karlsson.

Av hävd är vi svenskar också bra på att lämna tidningar och motsvarande typ av pappersprodukter till återvinning, men trots detta kan FTI inte uppge återvinningsgraden för detta materialslag.
”Då det gäller tidningar kan vi fortfarande inte rapportera återvinningsgraden. Vi har ingen uppgift över mängden returpapper, som sätts på marknaden, eftersom producentansvaret sedan ett antal år inte respekteras av ett antal olika aktörer. Den uppkomna situationen är olycklig och medför fortfarande brister även i den nationella statistiska uppföljningen”, säger Kent Carlsson.

Procentuellt såg återvinningsgraden för olika förpackningsmaterial under 2014 ut så här (regeringens återvinningsmål inom parentes):
* Pappersförpackningar:    77,9 %     (65 %)    
* Plastförpackningar:    38,4 %    (30 %)
* Metallförpackningar:    72,5 %    (70 %)
* Glasförpackningar:    93,0 %    (70 %)
* Tidningar:    Ingen uppgift    (75 %)


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Förpackningsmaterial FTI Naturvårdsverket

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK