...
IVL-studie visar: Papper miljövänligare än plast
"Resultaten utmanar uppfattningen att produktion av pappersförpackningar är mer energikrävande än produktion av plastförpackningar”, säger Lena Dahlgren, IVL.
”Pappers- och kartongförpackningar är självklart inte hela lösningen, det viktiga är att minska nedskräpningen, oavsett material”, säger Henrik Essén, BillerudKorsnäs.

IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag av BillerudKorsnäs, slutfört en studie som jämför miljöprestandan mellan olika förpackningslösningar. I studien görs en jämförande livscykelanalys mellan plast å ena sidan och papper från BillerudKorsnäs å andra sidan. Resultaten visar att papper har betydligt bättre miljöegenskaper,  däribland 50-70 procent lägre utsläpp av växthusgaser. 

IVL:s studie tar fasta på hela produktlivscykeln från materialproduktion fram till dess att förpackningen slängs eller återvinns. Trots att det fanns skillnader i växthusgasutsläpp under transport och förpackningsproduktion till plastens fördel, visar resultaten att pappersprodukter ger upphov till klart mindre utsläpp totalt sett. 

Materialproduktion är för både plast- och pappersförpackningar den mest energikrävande delen av produktionen. Men enligt studien, som har granskats av Bureau Veritas, släpper plastproduktionen ut avsevärt mycket mer växthusgaser än motsvarande pappersproduktion.

”Resultaten av studien utmanar en vanligt förekommande uppfattning att produktion av pappersförpackningar totalt sett är mer energikrävande och därmed har en större klimatpåverkan än produktionen av plastförpackningar. En viktig anledning till att framställningen av de studerade förpackningarna från BillerudKorsnäs papper ger lägre utsläpp av växthusgaser är att processen till nästan uteslutande del drivs med förnybart bränsle. Dessutom är den totala energianvändningen i produktionen lägre”, säger Lena Dahlgren, projektledare vid IVL.

Plastnedskräpning är numera en angelägenhet för EU och nyligen klubbades ett beslut, som kommer att innebära en begränsning av plastanvändandet i Europa. Målet är att minska plastanvändandet per person från 200 plastpåsar per år till 90 plastpåsar per år inom de kommande fyra åren. Hur detta kommer att uppnås är upp till varje medlemsland att avgöra, men en tänkbar lösning är att öka användandet av papperskassar. 

”BillerudKorsnäs välkomnar beslutsfattarnas initiativ att genomföra åtgärder mot Europas nedskräpningsproblem. Pappers- och kartongförpackningar är självklart inte hela lösningen, det viktiga är att minska nedskräpning, oavsett material. Men i valet mellan plast och papper tror vi att våra produkter kan bidra positivt vad gäller såväl plastnedskräpning som klimatpåverkan, två av vår tids största hållbarhetsutmaningar”, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör vid BillerudKorsnäs.

Hela studien (på engelska)  kan du läsa/ladda ner via pdf-länken här:

Ladda ner PDF: LCA report BillerudKorsnäs 2015.pdf


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs IVL Pappersförpackningar Plastförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK