...
Boxon specialutvecklar emballage till Volvo
Volvos Jan Wickström, t.v. och Åke Axelsson har haft ett nära samarbete med Boxon Tech vid utvecklingen av de nya komponentförpackningarna.
Specialanpassade och formsprutade plastemballage behövs för att den automatiska hanteringen ska löpa smidigt och utan störningar.
Tobias Rasmusson är chef för Boxons Tech.

I västsgötska Skövde ligger Volvo Cars motorfabrik, som är en av världens mest automatiserade motorfabriker. Här sker bearbetning av en rad motorkomponenter och slutmontering av kompletta motorer som försörjer hela Volvokoncernen.
En viktig del i den automatiserade bearbetnings- och monteringsprocessen är de anpassade specialförpackningar, i vilka de enskilda motorkomponenterna transporteras och hanteras.
De senaste åren har Volvo utvecklat och investerat i sin senaste modell av motor, VEA, som står för Volvo Engine Architecture och där har Boxon Tech, ett affärsområde inom Boxonkoncernen,  varit delaktig i framtagande av emballage för den nya VEA-motorn.


Ungefär två år före produktionsstart av ett nytt motorprogram startar normalt också utvecklingen av förpackningskonceptet för varje enskild motorkomponent. Kravspecifikationen för hur flödet från underleverantör ser ut, hanteringen och monteringsförutsättningarna vägs in och kravspecifikation i form av huvudmått, renlighetskrav, automatiseringskrav, känslighet m.m. tas fram för att ligga till grund för val av förpackningssystem. 
Med VEA-programmet har Tobias Rasmusson, chef för Boxon Tech, haft möjlighet att arbeta utifrån helt nya förutsättningar och med betydligt fler komponenter.
I nära samarbete med Volvos Jan Wickström, projektledare inom logistik och Åke Axelsson, förpackningsingenjör, har formsprutade plasttråg tillverkats för bl.a. kambärarlock, vev och kamaxlar, kopplingar och vevstakar.

Responsen från Skövde-fabriken och underleverantörer har varit positiv. Boxon Tech har fokus på unika förpackningslösningar mot ledande fordonstillverkare i Europa och deras mångåriga kunskap om fordonstillverkarnas krav och önskemål har förenklat kommunikationen med Volvo . 

”Fördelen med att arbeta med Boxon Tech är att vi pratar samma språk. Vi har en bra dialog och de har stor kunskap om konstruktion och hur flödena fungerar”, förklarar förpackningsingenjören Åke Axelsson.

Boxon Techs koncept bygger på att se till helheten i kundens försörjningskedja och därefter ta fram ett formsprutat plastemballage,. som fungerar antingen som ett retursystem i exempelvis inflödena till en motorfabrik, eller som engångsemballage. Med de nya lösningarna kan behovet av standardemballage minskas.
I många genomförda projekt har det inneburit en halvering av antalet pall i inflöde av motordetaljer till monteringsfabrik. Minskat antal pall påverkar hela kedjan och får stora effekter vad gäller totalkostnaden av förpackningsmaterial, transport, hantering och lagring.

”Det är extra kul att vi fått möjlighet att ta fram så pass många lösningar, som utmanar den mer traditionella förpackningsstandarden. Särskilt med tanke på Volvo Cars senaste motorprogram, som verkligen står för teknik i framkant parallellt med högt miljötänk”, säger Boxon Techs Tobias Rasmusson.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-06-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Boxon formsprutning Transport Volvo

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK