...
BillerudKorsnäs Q2: Starkt resultat trots extra kostnader
”Vi gör ett starkt andra kvartal trots extra kostnader”, konstaterar VD Per Lindberg.

”Vi gör ett starkt resultat för kvartalet, men det belastas av extra kostnader för uppgraderingen av vår flutingmaskin i Gruvön. Tekniskt sett är uppgraderingen en succé och kvalitetsförbättringen är över förväntan, men den tog lite längre tid än väntat att genomföra”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i sin kommentar till bolagets ekonomiska rapport för andra kvartalet 2015.

Andra kvartalets rörelsemarginal påverkades negativt av det planerade underhållsstoppet och de extra kostnaderna för uppgraderingen av flutingmaskinen i Gruvön med sammanlagt omkring 170 miljoner kronor. Per Lindberg är ändå nöjd med bolagets underliggande resultat. Han påpekar också att generellt är den svaga svenska kronan fortfarande bra för BillerudKorsnäs. 

”Vår tillväxt 2015 drivs framför allt av en gynnsam valutakursutveckling och våra volymer har delvis påverkasts negativt av investeringar och ombyggnader. Vi har prioriterat långsiktiga kapacitetsförbättringar i stället för maximering av volymerna på kort sikt. Ändå uppgick vår volymtillväxt inom affärsområde Consumer Board till sex procent för första halvåret, vilket var mer än den planerade”, skriver Per Lindberg.

I rapporten kosnaterar VD också att marknaden överlag var stabil under kvartalet och att man tror att den fortsätter att vara stabil, med god efterfrågan och små förändringar i lokala priser.

”Vi ser ingen anledning att ändra utsikterna för affärsområde Packaging Paper. Ökad konkurrens sätter press på lokala priser inom MF-segmentet och vi utnyttjade inte vår fulla kapacitet under kvartalet. Denna situation var väntad och kommer sannolikt att kvarstå. Samtidigt är marknadsläget gott för säckpapper- och MG-segmenten, vilket ger ganska stabila och balanserade utsikter för affärsområdet”, skriver Per Lindberg..

Inom Containerboard utvecklas fluting för närvarande mycket väl med starka orderböcker för BillerudKorsnäs och de tidigare tillkännagivna lokala prishöjningarna har börjat ge effekt.

”Vi förväntar oss också att den förbättrade produktkvaliteten efter maskinuppgraderingen ska bidra till ytterligare värdetillväxt inom affärsområdet på längre sikt”, säger Per Lindberg.

En av BillerudKorsnäs strategiska byggstenar är att utvidga sin position såväl i värdekedjan som geografiskt. Bolaget vill utöka sitt erbjudande och sitt nätverk till att omfatta fler intressenter än konverterare, till exempel varumärkesägare.

”I samband med vårt arbete för att förverkliga våra ambitioner inom detta område är det värt att nämna att vårt joint venture FibreForm Packaging har fått in sin första order, där vi har sålt en komplett systemlösning med en FreeFormPack-maskin och leveranser av FibreForm-material till Vetipack, som är ett av Europas största kontraktspackningsföretag”, skriver Per Lindberg i sin kommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi FibreForm Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK