...
Stora Enso avyttrar sitt kartongbruk i Barcelona
Stora Ensos Barcelona Mill avyttras till riskkapitalfonden Quantum.

”Vi fokuserar vårt erbjudande inom konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber”, säger Jari Latvanen, chef för Consumer Board, Stora Enso.

Stora Enso har tecknat avtal om att avyttra sitt bruk i Barcelona till riskkapitalfonden Quantum. Bruket producerar konsumentkartong av återvinningsfiber. Transaktionen är i linje med Stora Ensos strategi att fokusera sitt erbjudande av konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber.

Den initiala kontanta betalningen för avyttringen av aktierna är cirka 10 miljoner euro (ca 95 miljoner kronor) givet sedvanliga justeringar på balansdagen. Transaktionen har ingen materiell inverkan på resultaträkningen och den förväntas bli slutförd under fjärde kvartalet 2015 beroende på myndighetsgodkännanden.

”Stora Enso fokuserar sitt erbjudande av konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber. Bruket i Barcelona är det enda bruket inom divisionen Consumer Board som producerar återvinningsfiber. Trots en positiv utveckling under de senaste månaderna, behövs ytterligare utvecklingsinsatser och investeringar på bruket i Barcelona för att det ska vara fortsatt lönsamt. Jag tror att bruket kan bli mer effektivt under det nya ägarskapet”, säger Jari Latvanen, chef för division Consumer Board inom Stora Enso.

Baserat på siffrorna för 2014 förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med 117 miljoner euro och minska Stora Ensos årliga kartongproduktionskapacitet med cirka 195.000 ton. Transaktionen har ingen betydande inverkan på Stora Ensos operativa EBIT och kassaflöde framåt och den kommer enbart marginellt att förbättra de operativa EBIT- och EBITDA-marginalerna.

Bruket i Barcelona sysselsätter cirka 220 personer.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
färskfiberkartong Kartong Kartongförpackningar Köp/Försäljning/Samgående Returfiber Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK