...
Forskningsprojekt möjliggör kolfiber av lignin
Projektet handlar om tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit där lignin från trä används som huvudsaklig kolfiberråvara.

Innventia har tillsammans med Södra och sju andra organisationer beviljats ett forskningsprojekt inom EU, som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit från lignin. 
Innventia skriver i ett pressmeddelande att satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.


I korthet handlar forskningsprojektet om tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit med god prestanda och lägre pris än idag. Lignin från trä, används som huvudsaklig kolfiberråvara. Syftet är att demonstrera komponenter för bilindustrin genom att skräddarsy råvaran, tillverkningsprocessen för kolfibrer samt olika tillverkningstekniker där man inriktar sig på att ersätta traditionella, tyngre material i bilar med lättviktskomposit. 

Innventia, som ingår i RISE (Research Institutes of Sweden), är värd för projektet och koordinerar genomförandet. Innventia har, tillsammans med Chalmers och industripartners, utvecklat LignoBoost-processen, som ger ett rent lignin, vilket är en förutsättning för att tillverka kolfiber. Forskning och utveckling vid Innventia har resulterat i allt bättre ligninkvaliteter anpassade för kolfibrer, men även för annan användning (t ex för aktivt kol, batterier och bindemedel). Genom samarbete med Swerea SICOMP, partner i det nya EU-projektet, täcker de båda forskningsinstituten hela kedjan från massabruket till färdig komposit. 

”Vi är väldigt stolta över det team av kompetenser, som tillför riktigt bra förutsättningar att driva utvecklingen vidare mot ligninbaserade kolfibrer kommersiellt tillgängliga för lättviktsmaterial. Genom ett bra samarbete mellan Innventia och Södra har vi äntligen resurser att börja koppla ihop hela värdekedjan från skog, massabruk vidare till en komposit”, säger Per Tomani, som är projektets koordinator. 

”Projektet gör det möjligt för oss att komma ett steg närmare en kommersialisering av kolfiber från lignin. Om vi kan skapa detta, resulterar det i minimerat utsläpp av koldioxid globalt samt skapar en fortsatt utveckling av en produkt, som bedöms ha en stor lönsam marknad”, säger Fredrik GellerstedtSödra Innovation & Nya affärer.

Forskningsprojektet, som har namnet GreenLight, sker inom Bio-Based Industries, som är ett partnerskap av europeiska industriföretag och EU. Företagen, som är med i projektet, ingår i hela värdekedjan, från skogen till färdig produkt. Konsortiet leds av Innventia och har beviljats 2,6 miljoner euro för projektet, som löper på fyra år med start sommaren 2015.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EU Forskning och utveckling Innventia Södra

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK