...
Förbättrat rörelseresultat för Iggesund Paperboard
Det går bra för Iggesund Paperboards två kartongbruk i Iggesund (bilden) och brittiska Workington.

Kartongtillverkaren Iggesund Paperboard förbättrade sitt rörelseresultat för första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet för januari-juni 2015 blev 411 miljoner kronor, vilket var 228 miljoner kronor mer än första halvåret 2014. Enligt halvårsbokslutet beror förbättringen på sänkta produktionskostnader, högre volymer samt en svagare svensk krona. 

Av bokslutet framgår också att marknadsläget för SBB- och FBB-kartong var stabilt under det andra kvartalet. Leveranserna från europeiska producenter till Europa ökade med tre procent under första halvåret 2015 jämfört med samma period förra året. 

Iggesund Paperboards leveranser uppgick till 251.000 ton under januari-juni, vilket var en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år.

Andra kvartalets resultat ökade jämfört med första kvartalet med 51 miljoner kronor till 231 miljoner kronor. Första kvartalets resultat belastades med 60 miljoner kronor i samband med underhållsstopp vid bruket i Workington.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Iggesund Iggesund Paperboard Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK