...
BillerudKorsnäs utreder framtidssatsningar
Skärblacka bruk utanför Norrköping. Nu ska BillerudKorsnäs utreda om man ska flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari hit och samtidigt investera ytterligare i förpackningspappedrsproduktionen.
En av utredningarna, som BillerudKorsnäs nu startar, ska utröna möjligheterna att investera i en ny kartongmaskin i bruket i Gruvön (bilden).
”Dessa utredningar visar att vi har siktet inställt på tillväxt”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg.

Behovet av hållbara förpackningslösningar ökar runt om i världen. BillerudKorsnäs vill därför utreda möjligheterna att svara upp mot efterfrågetillväxten och samtidigt renodla och effektivisera sin egen produktionsstruktur. Detta görs nu genom att två förprojekt startas, det ena runt att investera i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön och det andra runt att renodla och vidareutveckla produktionsstrukturen inom förpackningspappersområdet.

BillerudKorsnäs är en ledande tillverkare av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Inom vätskekartong och annan nyfiberbaserad förpackningskartong är bolaget ett av de främsta i världen. Drivet av globala megatrender ökar efterfrågan på dessa kartongtyper och BillerudKorsnäs kommer därför utreda möjligheterna att installera en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön.

Utredningen är ett led i strategin för volymstillväxt för BillerudKorsnäs affärsområde Consumer Board men berör även bolagets två andra affärsområden, Containerboard och Packaging Paper. Maskinen skulle bli en av de mest kostnadseffektiva i världen med en kapacitet om 500.000 ton per år av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Ett investeringsbeslut skulle, förutom tillväxten inom attraktiva kartongsegment, även innebära en renodling av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper i och med att nuvarande produktion av kraftpapper vid Gruvön upphör och ersätts med produktion vid andra av BillerudKorsnäs anläggningar. Ett beslut om en eventuell investering kan tidigast ske under 2016.

Samtidigt kommer BillerudKorsnäs starta en utredning av möjligheterna till ytterligare strukturomvandling och tillväxt inom utvalda attraktiva segment av kraftpappersområdet. Utredningen kommer undersöka möjligheterna att flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari, som är ointegrerad till pappersmassaproduktion, till den integrerade produktionsanläggningen i Skärblacka.

Utredningen kommer dessutom undersöka investering i ytterligare värdeskapande i existerande MG pappersproduktion i Skärblacka i form av ytbehandlingskapacitet. Därmed skulle Skärblacka befästa sin position som en av världens mest effektiva produktionsenheter för vitt MG-papper samtidigt som nya attraktiva marknadssegment öppnas inom medicinska förpackningar, livsmedelsförpackningar och release liner. Denna utredning kommer slutföras under första halvåret 2016 och efter ett eventuellt investeringsbeslut behövs omkring ett år innan investeringen i ytbehandling är genomförd och ett och ett halvt år för en eventuell maskinflytt.

”Dessa båda utredningar visar att vi har siktet inställt på tillväxt. Vi väger noga olika alternativa vägar till tillväxt mot varandra och ser just nu att förutsättningarna för organisk, investeringsdriven, tillväxt i vår egen produktionsstruktur är fördelaktiga. Dessa utredningar utesluter dock inte möjligheten till fortsatta förvärv”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs.

De två utredningarna är inte ömsesidigt beroende av varandra och oberoende av utredningarnas resultat bjuder BillerudKorsnäs in till fackliga förhandlingar rörande en möjlig stängning av bolagets verksamhet vid produktionsanläggningen i Tervasaari.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Gruvön Kartong Per Lindberg Skärblacka Tervasaari

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK