...
Walki Pack MOST skyddar mot skadliga mineraloljor
Det finns en betydande risk att mineralolja överförs från återvunna, fiberbaserade förpackningsmaterial till livsmedel. (Bild: Walki Group Oy)

Många förpackade livsmedel innehåller mineraloljor, vilka är potentiellt skadliga för människor vid förtäring. Nu har finska Walki utvecklat ytbeläggningen MOST (Mineral Oil Safe Technology), som effektivt håller mineraloljan borta från livsmedel.
”Mineralolja innehåller aromatiska kolväten, som är särskilt skadliga för människan, eftersom våra kroppar inte kan bryta ned dem. När vi äter mat, som innehåller sådana aromatiska kolväten, som finns i mineralolja, lagras de i kroppen”, säger Mirka Nevala, VP Business Development på Walki
.

Mättade kolväten och aromatiska kolväten är vanligt förekommande i industrifärger och används ibland i tryckfärger för förpackningsmaterial.

”Särskilt torrvaror löper stor risk att utsättas för mineraloljekontaminering från återvunna, fiberbaserade förpackningsmaterial, enligt en studie som publicerats av dr Koni Grob et al. och schweiziska livsmedelsverke.”, skriver Walki i ett pressmeddelande.

Walki Pack MOST är en polymerbarriär, som ger det bästa skyddet i sitt slag mot mineraloljekontaminering. Förpackningslösningen kan limmas, förslutas och återvinnas, och ger ett säkert polymerbaserat skydd mot mineraloljekontaminering. Den stänger dessutom ute fett och vatten.

Walki Pack MOST skapar även en barriär mot andra oönskade substanser, som bensofenon, bisfenol A, diisopropylnaftalen och mjukgörare, som kan finnas i återvunna fibrer. Dessutom förhindrar den korsföroreningar från andra transportförpackningar. Walki Pack MOST är godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EG-direktiv 10/2011.

”Den här barriären ger livsmedelsförpackningsbranschen en lösning på de ökande problemen med kontaminerade livsmedel. Livsmedelsföretag och varumärkesägare, som inför mineraloljesäkrade förpackningsmaterial, visar hur viktigt det är för dem att leverera säkrare livsmedelsprodukter till konsumenterna,” säger Stefan Erdmann, Technical Service & Development Manager för Walkis barriärkartongprodukter.

Walki skriver i sitt meddelande att effektiviteten hos Walki Pack MOST har bekräftats av oberoende forskningsinstitut som VTT i Finland och Innoform i Tyskland, liksom av experten dr Rainer Brandsch från MDCTec Systems GmbH.

I dag finns inga EU-standarder som reglerar mättade kolväten och aromatiska kolväten i livsmedel, men det är många regeringar som arbetar på en ny lagstiftning. I Tyskland kan sådana lagar träda i kraft redan 2016 och banar då troligen väg för reglering av användandet av mineralolja i hela EU.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaterial Livsmedel Livsmedelsförpackningar Walki

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK