...
SCA blir två divisioner – omorganiserar inom hygien
”Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad effektivitet, innovationstakt och lönsam tillväxt för vår globala hygienverksamhet”, säger VD och koncernchef Magnus Groth.
Don Lewis blir chef för Away from Home Professional Care.
Affärsenheten Incontinence Care kommer att ledas av Margareta Lehmann.
Pablo Fuentes ska leda den nya affärsenheten SCA Latin America.
Sune Lundin ska leda den nya projektorganisationen inom hygiendivisionen.

I globala hygien- och skogsindustrikoncernen SCA kommer cirka 85 procent av omsättningen från hygienverksamheten. I ett pressmeddelande skriver företaget att man för att ytterligare öka fokus på koncernens båda verksamheter har beslutat att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner: en Hygiendivision och en Skogsindustridivision.
För att öka tillväxten, innovationstakten och för att stärka konkurrenskraften ytterligare inom hygienverksamheten, kommer SCA dessutom den 1 januari 2016 att genomföra en omfattande vidareutveckling av hygienorganisationen.


Inom hygiendivisionen kommer verksamheterna inom mjukpapper för storförbrukare och inom inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika att omorganiseras till två affärsenheter som får beteckningarna ”Away from Home Professional Care” och ”Incontinence Care”. 

Chef för Away from Home Professional Care blir Don Lewis, som i dag är chef för SCA Americas. Affärsenheten Incontinence Care kommer att ledas av Margareta Lehmann, idag chef för SCA Incontinence Care Europe

Vidare blir Latinamerika en ny affärsenhet med namnet SCA Latin America, som kommer att ledas av Pablo Fuentes, idag Vice President SCA Latin America. 

Affärsenheterna Global Hygiene Supply Tissue och Global Hygiene Supply Personal Care stärks genom ett direkt personalansvar för respektive produktionsverksamhet. 

Inom hygiendivisonen kommer dessutom att inrättas en projektorganisation med uppgift att optimera och effektivisera logistikflöden. Projektorganisationen kommer att ledas av Sune Lundin, idag chef för SCA Away from Home Professional Hygiene Europe. Sune Lundin kommer även fortsättningsvis att ingå i koncernledningen och rapportera till VD och koncernchef. 

”Den nya organisationen ger förutsättningar för ökad effektivitet, innovationstakt och lönsam tillväxt för vår globala hygienverksamhet, som idag utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning”, säger Magnus Groth, VD och koncernchef i SCA.

Vad gäller Skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark, som idag ägs av SCA, att sammanföras i en och samma division. Beslut har även tagits att investera i ökad kapacitet för massaproduktion inom skogsindustriverksamheten.

För att möta den ökade efterfrågan på massa har SCA tagit beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå.. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430.000 ton till cirka 900.000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder kronor under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018. 

”Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal”, säger Magnus Groth.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-08-31

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Personal SCA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK