...
”Adopt a Tree” – nysatsning från Iggesund Paperboard
”För oss är det viktigt alla våra kunder inser hur vi tar ansvar för våra skogar”, betonar Annica Bresky, VD för Iggesund Paperboard. (Bild Iggesund Paperboard)
På en bergssluttning i Hälsingland planteras 30.000 plantor för Iggesunds kunder. Årligen producerar Iggesund och Holmenkoncernen mer än 30 miljoner plantor för att säkra återväxten i sina skogar. (Bild Iggesund Paperboard)

För varje inlöst presentkort planterar Iggesund Paperboard tio träd i kundens namn. (Bild Iggesund Paperboard)

Iggesund Paperboard har börjat dela ut presentkort, som innebär att företaget planterar tio träd för dem, som väljer att lösa in sina presentkort. Ett planteringsmoget område i Nianfors i Hälsingland har reserverats och där finns plats för plantor för så många som 3.000 kunder.
”Skogarna är vår planets lungor och en förutsättning för människans långsiktiga överlevnad. Välskötta skogar förvandlar koldioxid till livgivande syre och fungerar som naturens egen kolsänka”, säger Annica Bresky, VD för Iggesund Paperboard, när hon engagerat berättar om företagets satsning ”Adopt a Tree”.


”Vi vill göra det tydligt för alla våra kunder att i priset för våra kartongkvaliteter Invercote eller Incada ingår en återplantering, som ska ge oss minst lika mycket skog tillbaka, som det vi skördat. Vi vill sätta ljuset på att vårt kartongmaterial är ett av få förpackningsmaterial, som faktiskt ger något tillbaka till naturen”, fortsätter Annica Bresky.

Iggesund ingår i Holmenkoncernen, som idag finns på FN:s lista över värdens 100 mest hållbara företag. Inom koncernen produceras årligen mer än 30 miljoner plantor och detta är ett viktigt inslag i koncernens strategi för återplantering. Enligt svensk lagstiftning är den, som skördar skog, också ansvarig för att återskapa skog. I praktiken innebär detta att man måste plantera minst tre plantor för varje avverkat träd.

”Självklart skulle vi ändå ha planterat, i enlighet med lagen och i enlighet med gott skogsmannaskap. Men en stor del av våra kunder ute i världen är inte medvetna om det ansvarstagande för återplantering, som faktiskt ingår i vårt affärserbjudande. Den som köper Invercote eller Incada ska veta att det ingår ett återplanteringsprogram, som säkerställer att skogstillgångarna är intakta eller ökar”, fortsätter Annica Bresky.

Iggesund använder träfibrer och vatten i produktionen. Fibrerna kan återvinnas flera gånger, innan deras biogena energivärde slutligen kan tas tillvara genom förbränning. Det vatten, som tas in i processen, renas i två steg, innan det används och efter användningen renas det i ytterligare tre steg och lämnas sedan tillbaka till havet.

”Jag är stolt över att arbeta i ett företag där hållbarheten är så prioriterad. Vi är storskaliga, men vår miljöpåverkan är försvinnande liten jämfört med de flesta andra branscher”, understryker Annica Bresky.

Holmenkoncernen, där Iggesund Paperboard ingår, kan blicka tillbaka på en avverkningsstatistik från 1948, som visar att företagets skogstillgångar hela tiden ökar. Inte vid något tillfälle sedan dess har man avverkat mer än den årliga tillväxten i skogen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-09-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
färskfiberkartong Iggesund Iggesund Paperboard Incada Invercote Kartong Miljö

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK