...
Stora Enso säljer ungersk konverteringsanläggning
Stora Enso ska avyttra sin förpackningsfabrik i ungerska Komárom.
”Det är inte längre strategiskt för Stora Enso att äga bruket”, säger Gilles van Nieuwenhuyzen.

Stora Enso meddelar att man har tecknat ett avtal att avyttra sitt förpackningsbruk i Komárom, Ungern till det ledande europeiska förpackningsföretaget Van Genechten Packaging International S.A. (VGPI).
”Det har skett stora förändringar i Komárombrukets kundbas, vilket gör att det inte längre är strategiskt för Stora Enso att äga bruket. En solid internationell ny ägare kan ge företaget den uppmärksamhet det förtjänar och utveckla det vidare utifrån de nya förutsättningarna”, säger Gilles van Nieuwenhuyzen, chef för Stora Ensos division Packaging Solutions.


Den kontanta betalningen för avyttringen av aktierna är cirka 12 miljoner euro (ca 113 miljoner kronor) givet sedvanliga justeringar på balansdagen. Transaktionen har ingen materiell inverkan på resultaträkningen och den förväntas bli slutförd inom en månad.

Baserat på siffrorna för 2014 förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med 14 miljoner euro och samtidigt minska Stora Ensos årliga konverteringskapacitet av wellpapp med ungefär 15 miljoner kvadratmeter. Bruket i Komárom sysselsätter cirka 90 personer.

VGPI är en oberoende industrigrupp med säte i Luxembourg. Den består av elva falskartongsfabriker i åtta länder och leder den europeiska konsumentvarubranschen med tryckta falskartonger, microflute och andra förpackningslösningar. VGPI omsätter 295 miljoner euro och har 1.600 anställda.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-09-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
konvertering Köp/Försäljning/Samgående Stora Enso Stora Enso Packaging VGPI Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK