...
Maria Forshufvud leder den frivilliga svenskmärkningen
”Jag är övertygad om att märkningen kommer bidra till att stärka och utveckla marknaden för svenska råvaror”, säger Maria Forshufvud, VD för nybildade Svenskmärkning AB.

Branschorganisationerna Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund har som tidigare meddelats beslutat att gemensamt satsa på en utvidgad och frivillig svenskmärkning av svenska livsmedel. För att kunna utveckla och förvalta denna svenskmärkning har man bildat bolaget Svenskmärkning AB och till VD i det nya bolaget har utsetts Maria Forshufvud, fram till nu VD på Svenskt Kött.

”Maria Forshufvud har drivit och utvecklat märket Svenskt Kött till det starka varumärke, som det är i dag. Hon har dessutom lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom hela livsmedelssverige, något som kommer behövas när nu svenskmärkningen ska breddas”, kommenterar Karin Brynell, styrelseordförande i det nya bolaget och tillika VD för Svensk Dagligvaruhandel.

Inför bildandet av Svenskmärkning AB har branschorganisationerna Svensk Dagligvaruhandel, LRF och Livsmedelsföretagen deklarerat att de är överens om att satsa på en ny svenskmärkning, som ska göra det enklare för konsumenter att välja svensk mat i butiken. Med märkningen kommer dagligvaruhandeln att bidra till att det blir lättare för konsumenter att hitta svensk mat i livsmedelsbutikerna, vilket man vet är ett önskemål från majoriteten av kunderna.

”När en majoritet av konsumenter anger, att de föredrar att köpa svenska livsmedel, är det onekligen ett stort uppdrag att få vara med och utveckla en ny breddad svenskmärkning till dem. Jag är också övertygad om att märkningen kommer bidra till att stärka och utveckla marknaden för svenska råvaror”, säger Maria Forshufvud.

Kriterierna för den utvidgade och frivilliga svenskmärkningen ser ut så här:
* För rena jordbruksprodukter, exempelvis grönsaker, gäller att odlingen ska ha skett i Sverige. Det gäller även bearbetade livsmedel med bara en ingrediens, exempelvis vetemjöl.
* Allt kött ska komma från djur födda, uppväxta och slaktade i Sverige. Kriterierna för svenskt ursprung blir därmed striktare och tydligare än motsvarande kriterier i den obligatoriska ursprungsmärkningen på EU-nivå.
* I färdigrätter och andra produkter med mer än en ingrediens, skall minst 75 procent av innehållet ha svenskt ursprung. Kött, ägg och mjölk ska dock alltid ha 100 procent svenskt ursprung, även då de ingår som ingredienser i en produkt.
* För alla typer av livsmedel ska samtliga steg i produktionen, inklusive förädling och förpackning, ha skett i Sverige för att svenskmärkningen ska få användas.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-09-18

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK