...
Packbridge med i projekt om smarta förpackningar
I projektet AdPack ska fem europeiska klusterorganisationer samverka kring avancerade och smarta förpackningar.

Avancerade förpackningar, ”Advanced Packaging”, är en av tio nya framväxande industrier, så kallade ”Emerging Industries”, som definierats av Europeiska kommissionen.
Nu har EU beslutat starta ett projekt med namnet AdPack och titeln ”Framtidens material och produkter för avancerade smarta förpackningar”. I projektet ska fem europeiska klusterorganisationer deltaga och en av dessa är det svenska förpackningsklustret Packbridge.


”Detta är ett viktigt första europeiskt steg för att länka samman kunskap från förpackningsområdet med mat-, nano-, plasmateknologi och plast, för att stödja inrättandet av ett europeiskt strategiskt klusterpartnerskap. Genom att fokusera på den framväxande avancerade förpackningsindustrin, som har kontaktpunkter med nästan varje industrisektor, är ambitionen att stärka europeisk sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft och innovation”, skriver Packbridge i ett pressmeddelande.

En framväxande industri definieras som ett brett fält av ekonomisk verksamhet, som hänger ihop via olika typer av kopplingar. De omfattar mer och går långt utanför gränserna för kluster och inkluderar också verksamheter med mindre etablerade kopplingar. Dessa industrier ses som platser för korsbefruktning, där nya kluster kan förväntas dyka upp. Avancerade förpackningar kommer att utgöra ett allt mer betydelsefull område för många andra aktiviteter, från livsmedel till fordonsindustrins försörjningskedjor.

Andra framväxande industrierna, som definierats av EU-kommissionen, är till exempel ”Logistics Services”, ”Mobility Technologies” och ”Digital Industries”.

Projektet AdPack påbörjas under hösten. Det ingår i COSME, som är EU:s program för konkurrenskraft riktat mot små och medelstora företag.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-10-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EU Övrigt Packbridge

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK