...
BillerudKorsnäs stänger Tervasaaris pappersmaskin
Pappersmaskinen i Tervasaari är en av de största i sitt slag – men trots det olönsam.

”Stängningen av produktionen i Tervasaari är ett första steg i renodlingen av vår produktionsstruktur”, säger BillerudKorsnäs vice VD Christer Simrén.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat om en renodling av produktionsstrukturen innebärande en stängning av pappersmaskinen i Tervasaari i Finland senast under tredje kvartalet 2016. Därmed avvecklas företagets verksamhet på orten
Beslutet har fattats mot bakgrund av bristande lönsamhet och görs efter det att fackliga förhandlingarna har slutförts.


Inom BillerudKorsnäs affärsområde Packaging Paper erbjuds ett brett sortiment av förpackningspapper och förpackningslösningar, bland annat för livsmedelsförpackningar, medicinska förpackningar och för förpackning av byggmaterial. Under affärsområdets strategi Selective Growth genomför BillerudKorsnäs åtgärder för att växa inom attraktiva delar av förpackningspappersområdet och för att renodla produktionsstrukturen.

BillerudKorsnäs verksamhet i Tervasaari utgörs av en pappersmaskin med kapacitet om 100.000 ton per år av maskinglättat papper, s.k. MG-papper. Produktionen är inte integrerad i en pappersmassaproduktion, vilket ger en ofördelaktig kostnadsposition, trots att maskinen i sig är en av de större i sitt slag.

Enligt beslutet kommer produktionen vid maskinen i Tervasaari att upphöra senast under tredje kvartalet 2016.
BillerudKorsnäs inledde under augusti i år ett förprojekt, som bland annat omfattar möjligheten att flytta maskinen från Tervasaari till Skärblacka i Sverige. Skärblacka är integrerat till pappersmassa och med Tervasaari-maskinen flyttad skulle Skärblacka befästa sin position som en av världens mest effektiva produktionsenheter för vitt MG-papper. Denna utredning pågår och kommer slutföras under första halvåret 2016.

”En stängning av produktionen i Tervasaari är ett första steg i renodlingen av vår produktionsstruktur. Just nu bedrivs ett intensivt arbete i form av förprojekt, som kommer ge oss ytterligare inriktning för vår struktur. Maskinen i Tervasaari är en av de största i sitt slag och vår personal har gjort ett storartat arbete att genom nytänkande och engagemang förbättra lönsamheten, men tyvärr har detta på grund av externa faktorer inte varit tillräckligt”, säger Christer Simrén, COO och vice VD, BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs skriver att stängningen i Tervasaari ger upphov till omstruktureringskostnader om cirka 100 miljoner kronor. Dessa kommer redovisas i Q3 2015 inom resultatenhet ”Övriga enheter”.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-10-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Finland Skärblacka Tervasaari

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK