...
Prestigefyllt erkännande till Metsä Board
Kyro bruk i Finland – ett av flera Metsä Boards-bruk där man effektiviserat användningen av vatten i produktionen.

Finska kartongproducenten Metsä Board har som ett av endast åtta globala företag kommit in på miljöorganisationen CDP:s globala Water A-lista. Listplaceringen innebär ett erkännande för Metsä Boards ansvarsfulla och hållbara sätt att använda vatten.
På listan finns företag, som är på god väg med arbetet att på ett hållbart sätt använda vatten. Listan har tagits fram av CDP på uppmaning av 617 investerare med tillgångar på totalt 63 biljoner US-dollar (ca 535 biljoner kronor). CDP är den globala organisation, som har den mest kompletta databasen av offentligt tillgänglig information från företag om vatten, vilken samlats på uppdrag av investerare. 


Information, som lämnats av 405 börsnoterade företag, har oberoende bedömts och rankats enligt CDP:s poängsystem, en metod som utvecklats med ledande auktoriteter och experter på företags vattenskötsel. Metsä Board är ett av åtta företag, som fått betyget A för sitt sätt att arbeta med vattenfrågan och det har gett en plats på denna exklusiva lista av globala ledare inom området. De övriga sju globala företagen på listan är Asahi Group (Japan), Colgate Palmolive (USA), Ford Motor Company (USA), Harmony Gold Mining (Sydafrika), Kumba Iron Ore (Sydafrika), Rohm Co (Japan) och Toyota Motor Corporation (Japan).

”Affärsnyttan av att förbättra vattensäkerheten har aldrig varit större och mer nödvändig än nu. Av det skälet gratulerar vi de företag, som lyckats komma in på CDP’s Water A List.  Det är företag, som svarar upp mot marknadskraven på miljömässigt ansvarstagande och samtidigt gör framsteg i arbetet med förverkligande av ett hållbart samhälle”, säger Cate Lamb, ansvarig för vattenfrågor hos CDP.

Metsä Board lanserade 2013 ett omfattande utvecklingsprojekt för att effektivisera användning av vatten och råvaror genom att reducera intaget av vatten och minska fiberförluster. Det effektiviserar också hanteringen av slam och avlopp. Råvaran för Metsä Boards kartongprodukter är färskfiber, som kommer från nordiska skogar, där varken recirkulerat, bräckt eller behandlat vatten används för bevattning. Omkring 95 procent av det vatten, som används i produktionsprocesserna, återgår efter omfattande rening till de aktuella vattendragen. På så vis säkerställs att miljön runt Metsä Boards bruk inte påverkas av brukens användning av vatten.

”Vi är stolta över att våra ansträngningar, när det gäller vattenkvalitet och skötsel, har resulterat i att vi nu finns på CDPS Water A List, speciellt som vi är det enda skogsindustriföretaget i den här kategorin. Vatten är nödvändigt vid tillverkning av papper och massa, men vi söker ständigt olika sätt att minska vattenförbrukningen. Vi använder färskvatten, vilket nästan alltid är ytvatten från älvar och sjöar och vi är mycket medvetna om behovet av att minimera vår miljöpåverkan” , säger Mika Joukio, koncernchef Metsä Board.

Om CDP
CDP, tidigare Carbon Disclosure Project, är en internationell, icke vinstdrivande organisation, som erbjuder det enda globala systemet för företag och städer att mäta, beskriva, hantera och dela vital miljöinformation. CDP arbetar med marknadsaktörer, innefattande 822 institutionella investerare med tillgångar på 95 biljoner US-dollar, för att motivera företag att informera om deras påverkan på miljö och naturresurser samt arbeta för att minska den. Mer än 5.500 företag har offentliggjort miljöinformation genom CDP under 2015. CDP har globalt den största samlade informationen av primärdata om risker för klimatförändringar, vatten och skog och ställer informationen till förfogande för strategiska affärs-, investerings- och policybeslut.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-10-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
CDP Finland Kartong Metsä Board Miljö Pappersbruk

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK