...
SCA avbryter satsning på förpackningspapper
SCA stänger ner en av fyra pappersmaskiner vid Ortvikens bruk utanför Sundsvall.
”Vi får ingen lönsamhet på satsningen på förpackningspapper”, säger Ulf Larsson.

För två år sedan inledde SCA Forest Products en satsning på ett nytt och lätt förpackningspapper, som började tillverkas vid SCA:s bruk i Ortviken. Men nu avbryter man satsningen och stänger i stället ner den aktuella pappersmaskinen.
Pappersmaskinen som planeras stängas under slutet av 2015 har en kapacitet på 135.000 ton och är den minsta och äldsta av de fyra pappersmaskinerna vid Ortvikens pappersbruk. Maskinen som har beteckningen PM2 togs i bruk redan 1959.


Det nya papper, som SCA år 2013 började producera på PM2, var tryckbart och försågs med ett plastskikt. Pappret kunde bland annat användas för olika typer av livsmedelsförpackningar och SCA hoppades att det nya pappret skulle vända den ekonomiska motvind, som Ortvikens bruk kämpat med i flera år.

Men nu meddelar SCA att man avbryter satsningen och stänger PM2 för gott och samtidigt gör en nedskrivning av anläggningen, eftersom produktionen av förpackningspapper inte nått de volymer man kalkylerat med.

”Det bär sig helt enkelt inte och vi får ingen bra lönsamhet på det spåret. Vi har lagt ner många miljoner på att utveckla detta på Ortviken. Det har så klart även inneburit stora ansträngningar under de här två åren, då vi försökt byta produktinriktning på anläggningen”, säger Ulf Larsson, chef SCA Forest Products, till Sundsvalls Tidning.

Förutom stängningen i Ortviken har SCA beslutat att genomföra omfattande effektiviseringsåtgärder vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund.

SCA skriver i ett pressmeddelande att stängningen och nedskrivningen i Ortviken samt effektiviseringsåtgärderna i Obbola och Munkedal innebär totala kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor och leder till årliga kostnadsbesparingar på cirka 180 miljoner kronor varav cirka 120 miljoner är minskade avskrivningar, med full effekt år 2017.

”Den globala efterfrågan på tryckpapper har minskat under flera år, framförallt för tidningspapper, och vi har en svag lönsamhet för Ortvikens pappersbruk. Genom att stänga vår minsta och äldsta pappersmaskin kan vi fokusera på lönsamma order till de mer effektiva pappersmaskinerna. Ortviken är fortsatt ett av världens största tryckpappersbruk och vi har förutsättningar för att vara ett av de konkurrenskraftigaste. Vi har tagit fram flera nya tryckpappersprodukter som på kort tid har vunnit betydande marknadsandelar på en vikande marknad. Vi fokuserar nu på att producera och utveckla lönsamma tryckpappersprodukter”, säger Ulf Larsson i pressmeddelandet.

I samband med stängningen av pappersmaskinen avser SCA att minska bemanningen inom produktion, transport och försäljning med cirka 95 tjänster. Effektiviseringsåtgärderna vid kraftlinerbruken i Obbola och Munksund avses leda till minskad bemanning vid de två bruken med cirka 30 tjänster. MBL-förhandlingar om förändringarna har inletts.

N.B.: Vi har tidigare skrivit om SCA:s satsning på att producera förpackningspapper vid Ortvikens bruk. Läs den artikeln HÄR.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Pappersbruk Pappersförpackningar SCA

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK