...
Sverige har halkat efter – och nu behövs krafttag!
”Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi”, säger industrimannen Carl Bennet, ordförande för projektet ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”.

Sverige har halkat från andra till tiondeplats i konkurrenskraftsligan. Krafttag behövs för att motverka detta. Detta är slutsatsen i en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”, som lämnas över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg idag, den 4 november. 
Grunderna för att vara ett attraktivt land idag är goda villkor för företag och individer, god kvalitet i utbildning, forskning, infrastruktur, boende och levnadsmiljö samt kultur. 
”Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi”, säger Carl Bennet, ordförande för projektet.

IVA-projektets rapport har titeln ”Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft” och den ska vara utgångspunkten för en bred diskussion under det kommande året, som IVA nu initierar. En framtidsagenda i åtta punkter presenteras i rapporten. 
”I framtidsagendan understryker vi behovet av goda villkor för företagen för att säkra skattekraft och välstånd. Vi har också identifierat kompetensförsörjningen, som ett av företagens största problem just nu”, säger Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt. 


I rapporten lyfts också möjligheten att det privata pensionssparandet kan utnyttjas för att öka infrastrukturinvesteringarna samt behovet att öka ansträngningarna för att utveckla den offentliga sektorn genom innovation. 
”Vår framtid kommer att starkt påverkas av de genomgripande omvärldsförändringar som globalisering, digitalisering och hållbarhet innebär. Men rätt utnyttjade innebär de stora möjligheter för svenska företag”, säger Björn O. Nilsson, professor och VD för IVA. 

I projektets styrgrupp ingår Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, Swedbank, Håkan Sörman, SKL, Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Johan Carlstedt (huvudprojektledare), IVA. 

------------------------------------
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.
I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder, som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Industri IVA Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK