...
Ökad automation ska göra Sverige världsledande
”Vi vill sätta industrins betydelse för vår välfärd i förnyat fokus”,m sade Mikael Gröning. Foto: Elmia AB.
”Vi siktar på att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion”, sade Susanna Jansson, från näringsdepartementet. Foto: Elmia AB.

”Automation är det enda sättet att med säkerhet få bra resultat och öka konkurrenskraften”, sade Kai Wärn. Foto: Elmia AB.

Regeringen vill satsa över 100 miljoner kronor de närmaste tre åren för att göra Sverige världsledande inom innovativ och hållbar industri. Flera olika strategier och processer är redan igång och har nu presenterats på Robotkonferensen Elmia i Jönköping. 
”Vi vill sätta industrins betydelse för vår välfärd i förnyat fokus och belysa hur viktig industrin är för ekonomin och vår välfärd”, sade Mikael Gröning, som arbetar på näringsdepartementet med regeringens nyindustrialiseringsstrategi, NIST.


Budgeten är satt till 50 miljoner kronor 2016 och 40 miljoner kronor per år under resten av mandatperioden. Beslutet om en handlingsplan med övergripande mål väntas kunna tas i december. 

Strategin behövs av flera skäl. Världen står inför flera samhällsutmaningar, som till exempel en åldrande befolkning, klimatförändringar och urbanisering. Omvandlingen i industrin, som drivs av revolutionerande digital teknik och grön omställning, innebär nya lösningar och möjligheter för lönsam produktion i Sverige. Tillväxtekonomierna börjar också allt mer konkurrera med högt kunskapsinnehåll snarare än låga löner, och många länder har redan tagit fram strategier för satsningar på industriell utveckling. 

Målet är att svensk industri ska öka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. Helt avgörande är då forskning och innovation, samt komptensförsörjning. 

”Vi siktar på att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion, en smart produktion, effektiv och flexibel. Det är en industri, som är långt framme i att använda digitaliseringens möjligheter. Och inte minst en industri, som har en hög automationsnivå”, sade Susanna Jansson, som också arbetar med NIST på näringsdepartementet. 

”Sveriges stora möjlighet till nyindustrialisering ligger i att vara med i den här omvandlingen, digitaliseringen och omställningen till en mer grön och hållbar produktion. Smart produktion med hög automationsnivå är vår stora konkurrensfördel globalt”, tillade hon. 

Kai Wärn, koncernchef för Husqvarna Group, berättade på Robotkonferensen om hur Husqvarna länge arbetat för långsiktig konkurrenskraftig produktion i Sverige, med passion för innovation som kännetecken på sin över 300 år långa resa.

I sin miljardinvestering 2013 utvärderade bolaget etablering i flera olika länder, men valde hemmaplan och Sverige. 

”Vi tittade på fördelar i samarbetet med underleverantörer, närheten till kundmarknad med mera. I den här satsningen låg en relativt stor risk med väldigt många nya tillverkningsprocessteg. Vi behövde närheten till produktion, utvecklingsfolk, beslutsfattare och till infrastruktur. Det var väldigt värdefullt. Vi ser redan i dag, även om vi inte börjat sälja produkten än, att det hjälpt oss att hålla ihop det här komplexa projektet”, sade Kai Wärn, som också betonade att automation är nyckeln till ökad svensk konkurrenskraft. 

”En förutsättning för oss att göra detta var att automatisera. En förutsättning, aldrig en diskussion! Vi frågade oss: hur garanterar vi kvalitet? Jo, genom att automatisera processerna. Det är det enda sättet att med säkerhet få bra resultat, och produktivitet kräver också automation”, sade Kai Wärn. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Elmia Forskning och utveckling Konferenser och mässor Övrigt Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK