...
DuPont slår samman sina plast- & förpackningsenheter
Patrick Lindner, idag VD för DuPont Performance Polymers, blir VD för den nya affärsdivisionen.

Globala polymer- och kemijätten DuPont meddelar att man från 1 januari 2016  konsoliderar sina plastrelaterade affärsenheter genom att slår samman Performance Polymers med Packaging & Industrial Polymers.
”Genom att slå samman dessa affärsområden under en gemensam förvaltningsstruktur skapar vi en storskalig enhet, som bättre tjänar våra kunder”, säger DuPonts interimistiske VD och styrelseordförande Edward Breen i ett uttalande.


I affärsområdet Performance Polymers ingår högkvalitativa polymerer och plaster som nylon, acetal och polybutylentereftalat hartser samt termoplastiska elastomerer och biopolymerer.

Affärsområdet Packaging & Industrial Polymers producerar bland annat polymerer och plaster som används till förpackningsrelaterade produkter som lim, barriärer, olika typer av förslutningar och lock, etc. I området ingår även verksamheten DuPont Teijin Films.

De två aktuella affärsområdena har tillsammans utgjort DuPont-divisionen Performance Materials. Genom konsolideringen bildas från årsskiftet en enda affärsdivision, som kommer att ledas av Patrick Lindner, som sedan 2014 är VD för Performance Polymers och som arbetat inom DuPont sedan 1996.

Nuvarande VD:n för Packaging & Industrial Polymers – William Harvey, som lett affärsområdet sedan 2009 – kommer att upprätthålla sin tjänst fram till årsskiftet. Enligt en talesman för DuPont finns inga uppgifter för närvarande om vad William Harvey ska syssla med i framtiden eller om han kommer att vara kvar i koncernen.

Talesmannen säger också att förändringarna och konsolideringen av verksamheterna inom DuPont kommer att innebära att ett antal tjänster försvinner, hur många är dock ännu inte fastställt.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
DuPont Kemteknisk Personal Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK