...
Stora Enso Kvarnsvedens Bruk kraftsamlar
”Ska företaget utvecklas för att möta utmaningar och ta tillvara möjligheter ,måste vi som jobbar på bruket utvecklas”, konstaterar Stefan Krantz, Magnus Johansson, Viktoria Sundqvist och Jon Gustafsson.

Nu kraftsamlar Stora Enso Kvarnsvedens Bruk för att bli ett mer konkurrenskraftigt bruk och möta en värld i förändring. Visserligen minskar förbrukningen av tidningspapper, men det finns också papperssegment där efterfrågan är mer stabil som exempelvis direktreklam och katalogpapper – och spännande möjligheter att jobba med nya produkter baserade på träfibrer.  I en serie medarbetarforum under november månad kommer ledning och medarbetare att gemensamt träffas för att diskutera utveckling och vinnande kultur. Totalt deltar ca 500 anställda i arbetsplatsträffarna.

”Vi behöver ständigt arbeta med vår kultur – vårt gemensamma förhållningssätt för att skapa en arbetsplats som vi trivs på och som gör oss stolta. Om vi ska lyckas, när vår omvärld förändras, måste företaget utvecklas för att vi ska ligga steget före. Eftersom det är vi, som jobbar här, som är företaget, så betyder det att om vi själva väljer att utvecklas, så utvecklas också företaget. Syftet med vårt medarbetarforum är att skapa samsyn, inspirera och motivera och bygga ett vinnande team”, säger Dan Persson, innovationsansvarig.

Redan i början av 2013 startade Kvarnsveden sin förändringsresa med att bygga upp KPS (Kvarnsvedens Produktionssystem) - ett gemensamt överenskommet förhållningssätt om hur verksamheten ska fungera. KPS-arbetet drivs i styrgrupper på varje sektion, där respektive chef är ansvarig för arbetet på sin avdelning/sektion.

Fokusområden är säkerhet, kundfokus, kostnadseffektivitet och ständig utveckling. Ett konkret exempel kan vara att jobba med olika flöden på bruket, som produkt- order- och materialflöden. Korta ledtider i kombination med låga kostnader för högre kostnadseffektivitet är avgörande för brukets framtid.

”Vi ska fortsätta utvecklingen mot ett företag med en vinnande kultur. Vi måste tänka om och tänka nytt, ta fram nya lösningar och idéer och det är ett arbete, som aldrig kommer att upphöra. Hur får vi bättre och stabilare processer, så vi blir konkurrenskraftiga och når långsiktig framgång? Tillsammans har vi alla möjligheter att lyckas och fortsätta producera högkvalitativt papper och andra förnybara material i Kvarnsveden idag och i framtiden”, säger Mikko Jokio, VD Stora Enso Kvarnsveden.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Kvarnsveden Pappersbruk Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK