...
Lata hjärnor letar efter lättaste vägen i butiken
Även om vi bestämt vad vi ska handla och skrivit inköpslista i förväg, så är det först i butiken som merparten av våra köpbeslut tas.

Majoriteten av våra köpbeslut tas på plats i butiken. Även om man redan på förhand bestämt sig för att köpa en viss sorts flingor är det först i butiken det avgörs vilket flingpaket som hamnar i varukorgen. Detta är butiksinnehavare och varumärkesägare väl medvetna om och därför är våra butiker idag fyllda med olika budskap till oss konsumenter.
Frågan är vad som egentligen funkar och hur konsumenterna reagerar? Detta har forskare vid CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet, studerat med finansiering från Handelns Utvecklingsråd, och nu släpps en rapport om studien.


I projektet har forskarna följt konsumenternas väg genom butiken med hjälp av ögonspårningsutrustning, eye-tracking, som registrerar personens ögonrörelser. Genom dessa mätningar har forskarna i detalj kunnat följa var kunderna tittar, vad de uppmärksammar och hur det påverkar deras beslut.

Vi sorterar väldigt snabbt bort och sållar bland informationen, när vi stiger in i en butik: 

”Hjärnan är lat och letar hela tiden efter lättaste vägen att lösa en uppgift, ett exempel på detta är att vi ser med minnet. Produkter, som placeras på oväntade ställen, blir därför osynliga för oss”, säger projektledare Erik Wästlund.

Kundens uppmärksamhet styrs i hög grad av målet med besöket i butiken. En person, som ska köpa ett visst slags kaffe, sorterar i mycket högre grad bort information, som är irrelevant än den, som letar lite på måfå efter något gott och passande fikabröd till kollegorna.

Konsumenter, som är nya i en butik, ser inte specialerbjudanden i så hög grad, eftersom de letar sig fram på okänd mark, medan återkommande besökare kan skanna av butiken efter erbjudanden, eftersom de inte behöver leta sig fram i lika hög grad. Personer, som har ägnat mycket energi åt ett beslut, tenderar att bli mer selektiva efter det.

Forskarnas resultat visar, att det är viktigt att förenkla navigering och beslutsfattande för kunden och ta hänsyn till kundens förmåga att bearbeta information genom hela köpcykeln. Butikskommunikationens roll blir då att underlätta och skapa en trivsam miljö för kunden, inte bara sälja och informera ur handlarens synvinkel. I valet mellan en butik, som är svår och en som är enkel att hitta i, kommer kunden föredra, och återkomma till, den sistnämnda.

”Butikspersonalen är dock viktigast. Inga skyltar, tv-skärmar eller förpackningar kan ersätta tips och hjälp från butikspersonalen”, säger Erik Wästlund.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling Karlstad universitet konsumentförpackningar Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK