...
Nu testas ny pantautomat för ”storpantare”
I den nya storpantsautomaten kan man tömma hela säckar med osorterade pantburkar och –flaskor på en gång.

Returpack/Pantamera genomför just nu ett test med en helt ny typ av pantautomat, som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. På fem av landets återvinningscentraler ska den nya storpantarautomaten placeras ut. Malmös nya återvinningscentral Norra Hamnen var först ut och nu står Helsingborgs nya återvinningscentral på tur. Längre fram kommer även återvinningscentraler i Norrköping, Stockholm och Eskilstuna att ingå i testet.

”Vi jobbar hela tiden för att hitta nya, smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har redan önskemål om att även kunna panta sina flaskor och burkar på återvinningscentralen!, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den, som vill panta mycket på en gång. Kapaciteten är 100 förpackningar per minut – osorterat! Man kan alltså tömma i hela säckar, där aluminiumburkar och PET-flaskor ligger blandat. Behållarna i automaten kan ta emot 55.000 aluminiumburkar och 14.000 PET-flaskor, innan de behöver tömmas.

Panten kan man få utbetald via PayPal, WyWallet och Kuponginlösens värdekuponger.

”I pantautomaterna i dagligvaruhandeln kan man få ut kontanter eller använda pantvärdet direkt. När vi placerar ut automater på ställen, där det inte går, måste vi hitta nya flexibla lösningar. I våra nya storpantautomater genomför vi nu tester av utbetalningslösningar tillsammans med PayPal och WyWallet”, säger Katarina Lundell.

Med PayPal och WyWallet är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto eller betala med den direkt från sitt WyWallet- respektive PayPal-konto. Mer information om hur dessa lösningar fungerar, kan konsumenten få på paypal.com och wywallet.se.

Den nya storpantarautomaten är framtagen tillsammans med det amerikanska företaget Envipco. Mer information om Envipco finns på envipco.com


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Dryckesburkar pant Pantamera pantautomat PET Returpack

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK