...
LignoCity möjliggör nya förädlingstekniker för lignin
Schematisk skiss över hur den öppna testbädden LignoCity är tänkt att fungera.
Per Tomani, chef för Innventias fokusområde Lignin & Carbon Fibres, blir också chef för LignoCity-projektet.

Forskningsinstitutet Innventia, pappersproducenten Nordic Paper och företagsklustret Paper Province har startat ett samarbete för att utveckla framtidens skogsbaserade bioekonomi. Det första steget blir att skapa den öppna testbädden LignoCity, där företag kan utveckla och skala upp tekniker, som förädlar lignin till nya klimatvänliga material, kemikalier och bränslen.

Lignin, som är en biprodukt vid massatillverkning, ses alltmer som en viktig råvara med stor potential. Lignin kan vara ett grönt alternativ för tillverkning av bland annat lättviktsmaterial samt bränsle, energi och kemikalier. Stora ansträngningar görs – inte minst i Innventias regi –  för att utveckla processer och förfina ligninkvaliteter för olika applikationer.

Nu har det nyligen etablerade samarbetet mellan Innventia, Nordic Paper och Paper Province gjort det möjligt att förverkliga flera sådana ligninprojekt. Samarbetet innebär att Innventias demonstrationsanläggning i Bäckhammar – med finansiellt stöds främst från Vinnova – kommer att vidareutvecklas och göras till en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och validera nya raffineringstekniker inom ligninområdet.

Anläggningen i Bäckhammar, som ligger i anslutning till Nordic Papers bruk söder om Kristinehamn, är för närvarande den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckliga mängder för uppskalning.

Syftet med LignoCity är att skapa ett centrum, där idéer förs samman och möjligheter till kommersiell utveckling identifieras och stöds. Lignin från sulfatmassaproduktionen och andra källor, till exempel från etanol och sockerproduktion, kan behandlas vid anläggningen. Projektet omfattar 18 industriella och offentliga aktörer, bland annat Karlstads universitet, Kristinehamns kommun och Casco Adhesives AB.

"Med LignoCity sammanför vi affärsmodeller, teknisk utveckling och infrastruktur för forskning, utveckling och innovation", säger Per Tomani, chef för LignoCity-projektet och chef för området Lignin & Carbon Fibres vid Innventia.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bioråvara Forskning och utveckling FoU Innventia Lignin Nordic Paper Paper Province

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK